Úspechy študentov v predmete slovenský jazyk2021/2022

Lea Benčová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže OSJL v kategórii B.

Patrik Sremaňák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže OSJL v kategórii A.

Patrik Sremaňák

~ Čestné uznanie v celoštátnom kole súťaže Literárny Kežmarok v kategórii III. kategória próza.


2020/2021

Branislav Lacko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Daša Belková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Matej Šoltés

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka v kategórii B.


2019/2020

Barbora Výrostková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry.

Barbora Výrostková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry v kategórii A.

Branislav Lacko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Ema Dolhá

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry v kategórii B.

Emma Dolhá

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry.

Eva Sitárová

~ Čestné uznanie v celoštátnom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Eva Sitárová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Michaela Müllerová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Slovo bolo u Boha.


2018/2019

Daša Belková

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii IV. prednes poézie.

Daša Belková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Dominika Nguyen

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii IV. prednes poézie.

Dominika Nguyen

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Eva Sitárová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii Umelecký prednes poézie IV.-VI..

Eva Sitárová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Eva Sitárová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Eva Sitárová

~ Čestné uznanie v celoštátnom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Janka Homzová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Násilie medzi nami.

Martin Kliment

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii Umelecký prednes prózy IV.-V..

Radoslava Bardzáková

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii Umelecký prednes poézie IV.-VI..

Radoslava Bardzáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Beniakove Chynorany.


2017/2018

Dominika Nguyen

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Beniakove Chynorany.

Samuel Knut

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry v kategórii B.

Zuzana Mladšíková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka v kategórii A.


2016/2017

Radoslava Bardzáková

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.


2015/2016

Jakub Ivanecký

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Road Show Eurofondy a môj región.

Petra Tocíková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Európa v škole.


2014/2015

Dagmar Schönová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Horovov Zemplín v kategórii prednes poézie.

Simon Švec

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.


2013/2014

Dagmar Schönová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Metamorfózy slova v kategórii IV. prednes poézie.

Jozef Maruščák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže v písaní esejí na tému "Je klamať zlé?".

Lucia Flóriánová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda slovenského jazyka a literatúry v kategórii A.

Mária Orendáčová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole v kategórii IV. - písomné práce.

Miroslav Novák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Solúnski bratia v kategórii mediálna tvorba.

Miroslav Novák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole v kategórii IV. - písomné práce.

Miroslav Novák

~ Čestné uznanie v celoštátnom kole súťaže Európa v škole v kategórii IV. - písomné práce.


2012/2013

Dagmar Schönová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii poézia.

Dagmar Schönová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii poézia.

Lucia Flóriánová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Horovov Zemplín.

Redakcia Homo Studiosus

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Štúrovo pero.


2011/2012

Daniel Ondra

~ Účasť v regionálnom kole súťaže Debatná liga.

Jana Babicová

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatná liga.

Jozef Maruščák

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatná liga.

Lucia Flóriánová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii Umelecký prednes poézie IV.-VI..

Lucia Flóriánová

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatná liga.

Lucia Magurová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii Umelecký prednes prózy IV.-V..

Lucia Magurová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii próza.

Redakcia Homo Studiosus

~ Čestné uznanie v celoštátnom kole súťaže Štúrovo pero v kategórii stredoškolské časopisy.

Tomáš Jarabák

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatná liga.