História

English Deutsch Francais PусскийBudova našej školy sa nachádza v severozápadnom kvadrante mestskej pamiatkovej rezervácie, v jej stredovekom jadre, na vnútornej hranici bývalých stredovekých hradieb. Je situovaná na rohu Poštovej a Mäsiarskej ulice ako súčasť radovej zástavby bloku domov, predstavuje občiansku architektúru konca 19. storočia.

Budova školy bola postavená koncom 19. storočia významným košickým staviteľom Pétrom Jakabom na mieste, kde v stredoveku stálo 5 meštianskych domov. Zbúrali ich začiatkom 18. storočia, aby tu mohol v r. 1725 vzniknúť mestský pivovar. Jeho podzemné časti sa dodnes zachovali v suteréne gymnázia. Pivo sa tu varilo a predávalo až do roku 1863. Po tomto roku sa pre zastaralé zariadenie a schátralosť budovy pivo prestalo variť, ale v budove sa ďalej predávalo pivo z iných pivovarov až do roku 1876. V roku 1870 sa pivovarské zariadenie predalo na dražbe a po roku 1876 sa mestská rada rozhodla odovzdať budovu na školské účely.
 
V roku 1880 vypracoval Péter Jakab projekt školskej budovy ako novostavbu na pôdoryse v tvare písmena L s hlavným južným krídlom (dnešná Poštová ulica) a východným uličným krídlom (dnešná Mäsiarska ulica). Budova mala od svojho vzniku dve podlažia, s fasádou v neobarokovom slohu. Na základe rozhodnutia MsNV v Košiciach bola 13. 2. 1981 budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.

Prvý školský rok v novej budove začal 1. septembra 1882 s počtom cca 300 žiakov štátnej Vyššej reálnej školy.V minulosti mala ulica, na ktorej sídli gymnázium, rôzne názvy:

 • podľa stredovekých záznamov – „Krottengasse“, čiže Košová ulica, pravdepodobne tu žili členovia cechu košikárov,
 • začiatok 18. storočia – „Rotthe gasse“, čiže Červená ulica, podľa „Červenej veže“ cechu mäsiarov, ktorá sa nachádzala v jej styku s hradbami,
 • prvá polovica 18. storočia – úsek od Mäsiarskej ulice po hradby nazvali „Brau gasse“, teda Pivná ulica, podľa mestského pivovaru, ktorý tu vtedy postavili,
 • 19. storočie
  • v r. 1834 – celá ulica mala názov Pivovarská (Bräuhausgasse),
  • v r. 1867 – maďarský ekvivalent „Sörház utca",
 • 20. storočie
  • v r. 1925 – Rumanova podľa slovenského politika a košického župana JUDr. Jána Rumana (1876 – 1925),
  • v r. 1939 – „Posta utca" (Poštová),
  • v r. 1941 – „Teleki Pál utca" podľa maďarského premiéra, ktorý v tom čase spáchal samovraždu,
  • v r. 1944 – „Posta utca" (Poštová),
  • v r. 1945 – Rumanova,
  • v r. 1949 – Šmeralova podľa komunistického funkcionára Dr. Bohumila Šmerala (1880 – 1941),
  • v r. 1990 – na krátky čas opäť Pivovarská, ale čoskoro nahradený historickým názvom Poštová, ktorý platí dodnes.