Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

  • Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon").
  • Termíny konania prijímacích skúšok: 14. máj 2018 (1. termín), 17. máj 2018 (2. termín).

 

Záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9. februára 2018.