Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

  • Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon").
  • Termíny konania prijímacích skúšok: 13. máj 2019 (1. termín), 16. máj 2019 (2. termín).

 

Záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 15. februára 2019.