Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Tieto správy najpodrobnejšie dokumentujú, čo sa na našej škole udialo počas posledných školských rokov - od zoznamu zamestnancov, cez triedy a ich prospechy tu nájdete aj najvýznamnejšie úspechy našich študentov a celkové hodnotenia predmetových komisií. Stačí si len vybrať a kliknúť...