Aktuálne

Informatický krúžok


sa bude konať každý utorok od 14.30 do 16.00 v posluchárni SA1C02 (P/02) v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici v Košiciach. Hlavným zameraním krúžku je odborne pomôcť žiakom pri príprave na súťaže OIPALMAPALMA junior IHRAViac :(a zároveň určite menej ako osobne na krúžku :) na http://web.ics.upjs.sk/kruzok/.

V prípade záujmu vyplňte registračný formulár.