Software

Vývojové prostredia od Jetbrains

Žiaci majú možnosť po celú dobu ich štúdia využívať bezplatne vývojové prostredia od Jetbrains, ktoré sú industriálnym štandardom.
K dispozícii sú: CLion, IntelliJ Idea, PhpStorm, Webstorm, PyCharm a iné. Niektoré z týchto IDE sú pripravené na výuku v počítačových učebniach na našej škole.

Pre domáce použitie je potrebné, aby sa žiak registroval na webe https://www.jetbrains.com/shop/eform/students a pri registrácii použil svoju školskú e-mailovú adresu na Office365 v tvare skolsky_login@gympos.sk. Na túto adresu mu následne bude zaslaný aktivačný link.