Často kladené otázky

Aké sú kritériá prijímacieho konania na budúci školský rok?
Kritériá nájdete v tejto sekcii Uchádzači najneskôr 26. februára 2021. V rámci DOD sa na nich môžete spýtať riaditeľa školy v živom vysielaní na https://youtu.be/VKpBzvo5AR4 (10.00 h) a https://youtu.be/hhlNWnDy8O0 (16.00 h), resp. si diskusiu kedykoľvek neskôr pozrieť zo záznamu.

Triedy s akým zameraním budú na budúci rok otvorené?
V školskom roku 2021/2022 otvárame 5 tried pre spolu 135 žiakov. Jedna trieda bude s rozšíreným vyučovaním matematiky, ďalšie štyri budú s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo so všeobecným zameraním, počet závisí od záujmu uchádzačov.

Robia sa do anglickej, resp. matematickej triedy špeciálne prijímacie skúšky?
Nie, do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, resp. matematiky sa nerobia zvláštne skúšky. Budú tam zaradení uchádzači, ktorí majú o anglickú, resp. matematickú triedu záujem a vyznačia to v prihláške, pričom rozhoduje poradie podľa kritérií.