Často kladené otázky

Aké sú kritériá prijímacieho konania na budúci školský rok?
Kritériá nájdete v tejto sekcii Uchádzači tu: https://www.gympos.sk/files/uploads/files/kriteria_23_24.pdf.

Triedy s akým zameraním budú na budúci rok otvorené?
V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 triedy pre spolu 120 žiakov. Jedna trieda bude s rozšíreným vyučovaním matematiky, ďalšie tri budú s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, so rozšíreným vyučovaním prírodných vied alebo so všeobecným zameraním, rozdelenie závisí od záujmu uchádzačov.

Robia sa do anglickej, matematickej alebo prírodovednej triedy špeciálne prijímacie skúšky?
Nie, do žiadnej triedy s rozšíreným vyučovaním sa nerobia zvláštne skúšky. Budú tam zaradení uchádzači, ktorí majú o anglickú, resp. matematickú, resp. prírodovednú triedu záujem a vyznačia to v prihláške, pričom rozhoduje poradie podľa kritérií.