Často kladené otázky

Aké sú kritériá prijímacieho konania na budúci školský rok?
Kritériá nájdete v tejto sekcii Uchádzači najneskôr 28. februára 2022. V rámci DOD sa môžete spýtať riaditeľa školy na návrh kritérií v živom vysielaní na https://www.youtube.com/watch?v=jNpuU8phFDs (15.00 h), resp. si diskusiu kedykoľvek neskôr pozrieť zo záznamu.

Triedy s akým zameraním budú na budúci rok otvorené?
V školskom roku 2022/2023 otvárame 4 triedy pre spolu 121 žiakov. Jedna trieda bude s rozšíreným vyučovaním matematiky, ďalšie štyri budú s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo so všeobecným zameraním, počet závisí od záujmu uchádzačov.

Robia sa do anglickej, resp. matematickej triedy špeciálne prijímacie skúšky?
Nie, do žiadnej triedy s rozšíreným vyučovaním sa nerobia zvláštne skúšky. Budú tam zaradení uchádzači, ktorí majú o anglickú, resp. matematickú triedu záujem a vyznačia to v prihláške, pričom rozhoduje poradie podľa kritérií.