Prevencia kriminality

S odvolaním sa na závery multidisciplinárneho stretnutia zo dňa 19.12.2023 na tému šikany a duševného zdravia detí na území mesta Košice a Košického kraja, organizovaného zo strany zástupcu Úradu komisára pre deti v Košiciach JUDr. Ing. Otta Brixiho, ako aj v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí, ktoré nás koncom roka 2023 zasiahli (Parchovany a ďalšie) touto cestou zverejňujeme brožúry odboru prevencie kriminality MV SR na témy: