Úvod

Na tejto stránke môžete nájsť:

  • úspechy našich žiakov v olympiádach a súťažiach
  • informácie o výmenných pobytoch, exkurziách a projektoch
  • informácie, ktoré o nás uverejnili v tlači, rozhlase a televízii
  • DSD I KMK - ,,Deutsches Sprachdiplom´´( Nemecký jazyková diplom 1. stupňa Stálej konferencie ministrov SRN).

Charakteristika nemeckého jazyka:

Naším cieľom je, aby naši žiaci dokázali komunikovať a písomne sa vyjadrovať v nemeckom jazyku na úrovni B1 podľa SERR. Sme presvedčení, že nemecký jazyk je jedným z dôležitých prostriedkov v komunikácii v EU. Z hľadiska ľahšieho uplatnenie sa na trhu práce je ovládanie nemeckého jazyka jasnou výhodou. Aj vďaka jazykovým schopnostiam môžu naši absolventi získať vhodné pracovné miesto a zaznamenajú rýchly kariérny postup. (napr.: Firma Siemens,T-systems, T–com atď.).Nemecký jazyk sa na našom gymnáziu vyučuje ako druhý cudzí jazyk s možnosťou vykonania maturitnej skúšky na úrovni B1, resp. B2.

Komunikačnú úroveň našich žiakov zlepšujeme zaradením nášho gymnázia do siete škôl, v ktorých je možné v rámci vyučovania získať certifikát DSD I KMK (Deutsches Sprachdiplom - Nemecký jazykový diplom Stálej konferencie ministrov SRN).

Prvá skupina žiakov úspešne vykonala skúšku DSD I na úrovni B1 SERR  v marci šk. roku 2016/17.
Certifikát DSD I KMK má celosvetovú a časovo neobmedzenú platnosť. Žiaci našej školy, ktorí budú na danú skúšku pripravovaní, ju budú môcť vykonať bezplatne.

Od šk. roku 2020 na našej škole poskytujú konzultácie a hodiny konverzácie dobrovoľníci zo SRN v rámci medzinárodného projektu Freiwilligendienst kulturweit, Deutsche Unesco-Kommission.

Učitelia:


Mgr. Dana Halászová
Mgr. Daniela Karoľová
Mgr. Klára Opršalová
Mgr. Barbora Weszterová

Dobrovoľníčka zo SRN:

Johanna Pohlmann