Chémia

Otcov labák

Chemický postrek na výšky padal
sťa chybný padák, 
v poslednom lúči starootcovský
horel labák... 
(... ako sa to všetko stalo? :)

Zo školy junák - vkročil som doňho
bázlivou nohou, 
srdce jak koráb v príhodných vodách
plá pod predlohou.

Vyberám banky, zlievam ich obsah, 
čosi v nich praská, 
zdá sa, že ktosi vedľa mňa stojí, 
na čele vráska,

v láskavom oku akoby krotká
výčitka nemá: 
„Nezlej to synu, pozri na štítky - 
zlúčenín mená!!!"

Celý deň varím to, predsa je tuhá
tá divná látka, 
otcov hlas? - zdá sa mi, 
súdil som skrátka,

však keď som junák pod hruškou ležal
zotletou spola, 
zistil som načo výčitka nemá
v tých očiach bola...

Ivan Najkrajší
(prevzaté z KSCh 2002/03)

Vyučujúci CHE

RNDr. Anna Ihnatková
Mgr. Jozef Balina

Mgr. Jana Fabianová