Kontakty

Škola

Názov organizácie: Gymnázium, Poštová 9, Košice
Adresa: Poštová 9, 042 52 Košice
Kód školy: 681006
Telefón: 
055/ 6226604 - riaditeľ
055/ 6224917 - hospodárska kancelária
IČO: 160997

Riaditeľ školy: Mgr. Otto Révész, e-mail: revesz@gympos.sk

Zástupkyne riaditeľa školy:
RNDr. Andrea Komjátiová (výchova a vzdelávanie), e-mail: komjatiova@gympos.sk
RNDr. Monika Molokáčová (technicko-ekonomické činnosti), e-mail: molokacova@gympos.sk

Výchovná poradkyňa: Mgr. Andrea Furinová, e-mail: furinova@gympos.sk
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne: utorok 09.30 - 11.30

Školská psychologička: Mgr. Dominika Kačmárová, e-mail: kacmarova@gympos.sk
Konzultačné hodiny školskej psychologičky: štvrtok 12.30 - 17.00, piatok  07.30 - 15.30


Jedáleň

Adresa: ŠJ pri SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice
Telefón: 055/6221890
Vedúca ŠJ: Iveta Hintošová, e-mail: sjspsdke@gmail.com
Čas vydávania stravy: 12.00 - 14.40


Kontaktný psychológ

Kontaktný psychológ: Mgr. Miroslav Litavský, e-mail: litavsky@kpppke.eu
Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Web: www.kpppke.eu
Telefón: 055/68 23 216


Združenie rodičov a priateľov školy

Oficiálny názov subjektu: Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach
Bankové spojenie: SLSP a.s., Košice
Číslo účtu0440111767/0900 (vo formáte IBAN: SK61 0900 0000 0004 4011 1767)
IČO: 30688655
DIČ: 2021411018


Počítačová sieť a webstránka

Webmaster: Tibor Engler, e-mail: engler@gympos.sk, webmaster@gympos.sk 
Správca stránky a školskej siete: Gympos Support Team (support.gympos.sk)