Škola s tradíciou

Naše gymnázium v historickej budove v centre Košíc už takmer päťdesiat rokov plní svoje poslanie: kvalitne pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Sme hrdí na to, že nás vyhľadávajú ďalšie generácie našich absolventov, ktorým, rovnako ako pred rokmi ich rodičom, učarovala škola tradičná a progresívna zároveň.