O škole

KVALITNÁ PRÍPRAVA ŽIAKOV NA VŠ

  • s  vysokou úspešnosťou absolventov v prijímacom konaní a následnom štúdiu na prestížnych univerzitách doma aj v zahraničí.

ŠKOLA S EXCELENTNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV podľa hodnotenia inštitútu Ineko

  • v rebríčku 2018/2019 gymnázium obsadilo celkovo 2. miesto, viac info...
  • žiaci dosahujú mimoriadne výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni v predmetových olympiádach, v iných vedomostných a športových súťažiach a v projektoch.

NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY V EČMS

Zdroj: http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=3523


OSVEDČENÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

  • účelné rozloženie základného/spoločného učiva do jednotlivých ročníkov štúdia,
  • široká ponuka voliteľných predmetov,
  • profilácia štúdia podľa záujmov a zamerania žiaka,
  • zastúpenie rôznych foriem výučby.

VYSOKÁ ODBORNÁ ÚROVEŇ VZDELÁVANIA

  • garantovaná plne kvalifikovaným pedagogickým zborom,
  • progresívne metódy vo vzdelávaní.