O škole

KVALITNÁ PRÍPRAVA ŽIAKOV NA VŠ

  • s  vysokou úspešnosťou absolventov v prijímacom konaní a následnom štúdiu na prestížnych univerzitách doma aj v zahraničí.

ŠKOLA S EXCELENTNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV podľa hodnotenia inštitútu Ineko

  • v rebríčku 2016/2017 gymnázium obsadilo celkovo 3. miesto, viac info...
  • žiaci dosahujú mimoriadne výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni v predmetových olympiádach, v iných vedomostných a športových súťažiach a v projektoch.

NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY V EČMS

 
Rok maturity Predmet
Úspešnosť GymPos
(v percentách)
Priemer SR
(v percentách)
2015 Slovenský jazyk a literatúra 75,7% 52,3%
  Anglický jazyk B2 80,3% 68,2%
  Matematika 60,5% 45,7%
2016 Slovenský jazyk a literatúra 74,1% 53,4%
  Anglický jazyk B2 70,1% 63,7%
  Matematika 70,6% 54,3%
2017 Slovenský jazyk a literatúra 78,6% 57,6%
  Anglický jazyk B2 81,4% 68,4%
  Matematika 64,3% 45,9%
2018 Slovenský jazyk a literatúra 76,4% 54,7%
  Anglický jazyk B2 77,7% 63,4%
  Matematika 73,0% 57,0%


OSVEDČENÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

  • účelné rozloženie základného/spoločného učiva do jednotlivých ročníkov štúdia,
  • široká ponuka voliteľných predmetov,
  • profilácia štúdia podľa záujmov a zamerania žiaka,
  • zastúpenie rôznych foriem výučby.

VYSOKÁ ODBORNÁ ÚROVEŇ VZDELÁVANIA

  • garantovaná plne kvalifikovaným pedagogickým zborom,
  • progresívne metódy vo vzdelávaní.