Prezentačné akcie

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU                                                          
24. 10. – 25. 10. 2017     9.00 h – 17.00 h      Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice

Regionálna samospráva, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl, pripravuje podujatie, na ktorom získavajú žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. Našim cieľom na tejto prezentačnej výstave je poskytnúť informácie uchádzačom a ich rodičom o možnostiach a benefitoch štúdia na našom gymnáziu. Viac info...

PRO EDUCO 2017                                                                                                                               
29. 11. – 30. 11. 2017     8.30 h – 15.30 h       Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach. Veľtrh každoročne prebieha v novembri v Košiciach a Gymnázium, Poštová 9, Košice sa ho každoročne zúčastňuje.  Naším cieľom je poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach a benefitoch štúdia na našom gymnáziu. Okrem toho je tu možnosť získať informácie aj od študentov školy. Viac info...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
09. 02. 2018       8.30 h – 16.30 h      Gymnázium, Poštová 9, Košice

Každoročne pre uchádzačov o štúdium, ale aj ich rodičov pripravujeme deň otvorených dverí. Pre budúcich žiakov sú pripravené nielen kompletné informácie o študijnom programe a profilácií/zameraní školy a podrobnosti o týkajúce sa prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019, ale aj sprievodný program. V rámci neho si budú môcť prezrieť priestory školy, otestovať si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka, oboznámiť sa so štúdiom, benefitmi a aktivitami školy. Všetky potrebné informácie získajú aj žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  Viac info...