Prezentačné akcie

VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
18. 02. 2021

ŽIVÉ VYSIELANIE
dopoludnia o 10.00 h na https://youtu.be/VKpBzvo5AR4
popoludní o 16.00 h na https://youtu.be/hhlNWnDy8O0

Každoročne pre uchádzačov o štúdium, ale aj ich rodičov pripravujeme deň otvorených dverí. Ani v čase mimoriadnej situácie budúcich žiakov a ich rodičov nechceme obrať o možnosť získať informácie priamo od vedenia, učiteľov a žiakov školy.  V rámci programu DOD budete mať možnosť komunikovať s nimi naživo, prostredníctvom interaktívneho chatu.

   

Dozviete sa o študijnom programe a profilácii/zameraní školy, o benefitoch a aktivitách školy, o podrobnostiach týkajúcich sa prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022. Všetky potrebné informácie získajú aj žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Odneste si pohľad na štúdium a život v našej škole očami ľudí, ktorí v nej pôsobia!