Onkologická výchova


V tomto školskom roku na našej škole začal pracovať biologický krúžok so zameraním na onkologickú výchovu. Do práce sa pustilo 17 študentov prevažne z I.E, ale aj z IV.A a III.B triedy.  Keďže informácií je v tejto oblasti málo, náš krúžok zameriame na vzdelávanie, prevenciu onkologických ochorení a spoluprácu hlavne s oddelením Detskej onkológie a hematológie DFNsP v Košiciach.
Našou prvou aktivitou bola účasť v informačnom stánku Ligy proti rakovine v rámci MMM v Košiciach. Naši študenti a študentky I.E oslovovali ľudí a ponúkali informačné a propagačné letáky.
Druhou aktivitou bola účasť na jesennom workshope LPR v Bratislave v dňoch 17.-19.10. 2013, viac info v novinkách(kliknite)
a sme aj v časopise La Speranza - str.22-23: http://lpr.sk/text/243/la-speranza-4-2013.pdf
Máme naplánované ďalšie zaujímavé akcie, návštevy ODOH DFNsP KE a transfúznej stanice v KE, organizáciu charitatívnej burzy hand-made výrobkov, besedy s lekármi, výlety do okolia KE a do Tatier a na konci roka splavenie Hornádu z Malej Lodiny do Košíc.