Oslávte s nami 50. výročie zriadenia gymnázia

V septembri 2019 uplynulo 50 rokov od slávnostného otvorenia školského roku 1969/1970, prvého školského roku novozriadeného Gymnázia v Košiciach, Šmeralova ulica.

Pri tejto príležitosti pripravujeme v školskom roku 2019/2020 rôzne aktivity a podujatia, ktorými so žiakmi, učiteľmi, absolventmi
a priaznivcami školy oslávime jej jubileum.

2. september 2019

Slávnostné otvorenie jubilejného školského roku 2019/2020 FOTOGALÉRIA

 

11. október 2019 o 11.00 h

Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia zriadenia gymnázia FOTOGALÉRIA

 

12. október 2019 o 18.00 h

Ples absolventov (viac infoFOTOGALÉRIA

 

13. október 2019 o 17.00 h a o 19.30 h

Bez šepkára ŠPECIÁL - talkshow Milana Kolcuna s absolventmi (viac infoFOTOGALÉRIA

 

13. december 2019 o 15.00 h

Zlatá redakcia Homo Studiosus - generačné stretnutie redaktorov školského časopisu (viac info)
Ďalšie podujatia

Populárno-náučné prednášky absolventov pre súčasných žiakov
Cyklus besied s bývalými učiteľmi a absolventmi
Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť