Oslávte s nami 50. výročie zriadenia gymnázia

 

V septembri 2019 uplynie 50 rokov od slávnostného otvorenia školského roku 1969/1970, prvého školského roku novozriadeného Gymnázia v Košiciach, Šmeralova ulica.

Pri tejto príležitosti pripravujeme v školskom roku 2019/2020 rôzne aktivity a podujatia, ktorými so žiakmi, učiteľmi, absolventmi
a priaznivcami školy oslávime jej jubileum.

2. september 2019

Slávnostné otvorenie jubilejného školského roku 2019/2020

11. október 2019

Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia zriadenia gymnázia

12. október 2019

Ples absolventov

Ďalšie podujatia

Zlatá redakcia Homo Studiosus - generačné stretnutie redaktorov školského časopisu
Populárno-náučné prednášky absolventov pre súčasných žiakov
Cyklus besied s bývalými učiteľmi a absolventmi
Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť