Dve percentá dane

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: vyhlásenie (editovateľný formát .pdf)poučenie (.pdf)

 
 
Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania v našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením.

V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% Vašich daní podarilo:
  • podporiť žiacke súťaže a projekty,
  • inovovať didaktickú techniku,
  • modernizovať učebné pomôcky,
  • modernizovať zariadenie a vybavenie posilňovne,
  • rozšíriť odddychové zóny pre žiakov,
  • zrevitalizovať zelený kútik na školskom dvore,
  • doplniť knižný fond.

Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej
  • podporovať žiacke súťaže a projekty,
  • rozširovať odddychové zóny pre žiakov,
  • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.               

Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice
Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy

 
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov): Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach  
Právna forma: Občianske združenie      
IČO/SID: 30688655
Sídlo: Poštová 9, 040 01 Košice