Matematika


   Matematika je istým druhom šialenstva...
                     Obrátená veta však vždy neplatí.
                                         [F. G. M. Eisenstein]

 
Keď som nešťastný, robím matematiku,
aby som sa stal šťastným.
Keď som šťastný, robím matematiku,
aby to tak zostalo.
[Alfréd Rényi]

 
Radosť z uvažovania a z chápania
je najkrajším darom Prírody.
[Albert Einstein]

 

                           
                            Dokonalé čísla sú rovnako vzácne ako dokonalí ľudia.
                                                                                             [René Descartes]