Úspechy študentov v predmete matematika2023/2024

Alžbeta Klimentová

~ 5. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Lucia Šebová

~ 5. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Kundrík

~ 5. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Pavol Alexander Komloš

~ 5. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.


2022/2023

Adam Džavoronok

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Džavoronok

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Džavoronok

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Adam Džavoronok

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Adam Džavoronok

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Adam Džavoronok

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Adam Džavoronok

~ 279. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda.

Adam Harmanský

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Alžbeta Klimentová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Alžbeta Klimentová

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Alžbeta Klimentová

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Katarína Chabová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lucia Kleščová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Lucia Kleščová

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Lukáš Jacko

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Kozub

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Matej Kozub

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matej Kundrík

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matej Vojtaník

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Natália Čigašová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Natália Čigašová

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Natália Čigašová

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Natália Čigašová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Natália Čigašová

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Natália Poliačiková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Ondrej Juhás

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Ondrej Juhás

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Oskar Hritz

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Oskar Hritz

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Oskar Hritz

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Oskar Hritz

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Oskar Hritz

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Oskar Hritz

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Patrik Stercz

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Pavol Alexander Komloš

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Samuel Šandor

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Samuel Šandor

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Štefan Vašak

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Štefan Vašak

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Štefan Vašak

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Tomáš Kubrický

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Tomáš Talárovič

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Vladimír Slanina

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Vladimír Slanina

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická súťaž MATHING.

Vladimír Slanina

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Vladimír Slanina

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.


2021/2022

Adam Džavoronok

~ Účasť v európskom kole súťaže MEMO.

Adam Džavoronok

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Adam Džavoronok

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Džavoronok

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Adam Džavoronok

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Garafa

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Adam Garafa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Harmanský

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Alžbeta Klimentová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Alžbeta Klimentová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Alžbeta Klimentová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Damián Kalmár

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Ema Černická

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Erik Novák

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Erik Novák

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Erik Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Erik Novák

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Filip Fetyko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Hugo Halász

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Klaudia Sýkorová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Lucia Kleščová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lucia Kleščová

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Lukáš Jacko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lukáš Jacko

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Kliment

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Kliment

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Martin Kliment

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matej Kozub

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Matej Kozub

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matej Kundrík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Matej Kundrík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Kundrík

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matúš Bucher

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matúš Bucher

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Matúš Bucher

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matúš Bucher

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matúš Masrna

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matúš Masrna

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Matúš Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matúš Masrna

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matúš Vysoký

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Maximilián Pándy

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Maximilián Pándy

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Maximilián Pándy

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Maximilián Pándy

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Maximilián Pándy

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Natália Čigašová

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Natália Čigašová

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Natália Čigašová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Natália Čigašová

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Natália Poliačiková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Natália Poliačiková

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Oskar Hritz

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Oskar Hritz

~ 20. miesto v európskom kole súťaže MEMO.

Oskar Hritz

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Oskar Hritz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Oskar Hritz

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Oskar Hritz

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Patrik Stercz

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Pavol Alexander Komloš

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Pavol Alexander Komloš

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Peter Božík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Peter Varga

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Richard Gerboc

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Richard Gerboc

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Róbert Florián Hamrák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Tomáš Kubrický

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Tomáš Kubrický

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Tomáš Kubrický

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Viliam Geffert

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže Internetová matematická olympiáda.

Vladimír Slanina

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Vladimír Slanina

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Vladimír Slanina

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.


2020/2021

Adam Džavoronok

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Adam Džavoronok

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Adam Džavoronok

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Adam Džavoronok

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Džavoronok

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Adam Garafa

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Adam Harmanský

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Adela Horváthová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Alžbeta Klimentová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Bianka Gurská

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Damián Kalmár

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Dávid Jopek

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Ema Černická

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Erik Novák

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Erik Novák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Erik Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Klaudia Sýkorová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Ľubomír Vargovčík

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Magdaléna Gabániová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Marko Dufala

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Andričík

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Andričík

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Andričík

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Hlavatý

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Kliment

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Kliment

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Martin Kliment

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Kliment

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matej Kozub

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Kozub

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matej Kundrík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matúš Bucher

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matúš Bucher

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matúš Bucher

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matúš Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matúš Masrna

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matúš Masrna

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matúš Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matúš Masrna

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matúš Vysoký

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matúš Vysoký

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matúš Vysoký

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Maximilián Pándy

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Maximilián Pándy

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Maximilián Pándy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Maximilián Pándy

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Michaela Jačaninová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Natália Čigašová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Natália Čigašová

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Natália Čigašová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Natália Čigašová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Norbert Micheľ

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Norbert Micheľ

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Ondrej Juhás

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Ondrej Juhás

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Oskar Hritz

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Oskar Hritz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Oskar Hritz

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Oskar Hritz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Oskar Hritz

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Patrik Knižka

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Patrik Stercz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Pavol Alexander Komloš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Peter Veľas

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Richard Gerboc

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Richard Gerboc

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Štefan Vašak

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Štefan Vašak

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Viliam Geffert

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Viliam Geffert

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.


2019/2020

Adam Garafa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Adam Garafa

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Benjamín Mravec

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Benjamín Mravec

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Branislav Pastula

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Erik Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Erik Novák

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Erik Novák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Ján Richnavský

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Ján Richnavský

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jaroslav Birka

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jaroslav Birka

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Albert Gbúr

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Albert Gbúr

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Albert Gbúr

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Andričík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Kánássy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Kliment

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Kliment

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Martin Kliment

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Martin Kliment

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Hanus

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Hanus

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Hanus

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matej Hanus

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Hanus

~ 294. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda.

Matúš Bucher

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matúš Masrna

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Matúš Masrna

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matúš Vysoký

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Maximilián Pándy

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Maximilián Pándy

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Michal Masrna

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Norbert Micheľ

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Norbert Micheľ

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 15. miesto v európskom kole súťaže MEMO.

Patrik Paľovčík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Patrik Paľovčík

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Patrik Paľovčík

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Peter Ridilla

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.

Róbert Sabovčík

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická internetová olympiáda.


2018/2019

Adam Čabrák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Adam Čabrák

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Adam Garafa

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Adam Garafa

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Adam Garafa

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Alex Blandón

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Benjamín Mravec

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Branislav Pastula

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Branislav Pastula

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Branislav Pastula

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Erik Novák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Hugo Halász

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Jakub Mandzák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Mičko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Mičko

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Ján Plavnický

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Ján Richnavský

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Ján Richnavský

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Ján Richnavský

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jaroslav Birka

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lujza Milotová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Marek Kuruc

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Albert Gbúr

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Albert Gbúr

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Martin Albert Gbúr

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Martin Albert Gbúr

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Andričík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Martin Andričík

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Andričík

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Kánássy

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Kliment

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Kliment

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Melicher

~ 168. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Hanus

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matej Hanus

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Hanus

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Hanus

~ 28. miesto v európskom kole súťaže MEMO.

Matej Hanus

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Matej Tarča

~ 6. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matúš Bucher

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matúš Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matúš Masrna

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Maximilián Pándy

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Maximilián Pándy

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Maximilián Pándy

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Michaela Bobeničová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Michal Masrna

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Michal Masrna

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Michal Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miriam Magočiová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Norbert Micheľ

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Norbert Micheľ

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Norbert Micheľ

~ Účasť v európskom kole súťaže MEMO.

Norbert Micheľ

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Patrik Paľovčík

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Peter Ridilla

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Peter Ridilla

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Radovan Lascsák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Róbert Sabovčík

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Ronald Doboš

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Samuel Novák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Tomáš Krupa

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).


2017/2018

Alex Blandón

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Bianka Šimková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Branislav Pastula

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Branislav Pastula

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Mandzák

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Pohly

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Pohly

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Ján Richnavský

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Ján Richnavský

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Katarína Kuľková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Katarína Kuľková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Katarína Kuľková

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Lujza Milotová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Marek Kuruc

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Marek Kuruc

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Maroš Bratko

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Martin Albert Gbúr

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Martin Andričík

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Kánássy

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Masrna

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Melicher

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Melicher

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda.

Martin Melicher

~ Čestné uznanie v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Genči

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Matej Hanus

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matej Hanus

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Hanus

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Matej Hanus

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Tarča

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Matej Tarča

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Tarča

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Michaela Bobeničová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Michal Masrna

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Michal Masrna

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Michal Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Michal Masrna

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Miriam Magočiová

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Miriam Magočiová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Natália Česánková

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Noémi Gabriella Štrihová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Norbert Micheľ

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Norbert Micheľ

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Patrik Paľovčík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Peter Ridilla

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Rastislav Špakovský

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Róbert Sabovčík

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Róbert Sabovčík

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Ronald Doboš

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Samuel Novák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Samuel Novák

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Simona Sabovčíková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Simona Vrbová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Viliam Haberland

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Zuzana Krajňáková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Zuzana Lüköová

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Zuzana Prachárová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.


2016/2017

Branislav Pastula

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Genči Matej

~ 55. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Genči

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Jakub Genči

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Mach

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže MEMO.

Jakub Mach

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Mach

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda.

Jakub Mach

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Mach

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Mach

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Pohly

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Jakub Pohly

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Eurofondue.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Pohly

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Pohly

~ 55. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Juraj Mičko

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Juraj Mičko

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Katarína Demčáková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Katarína Kuľková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Maroš Bratko

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Martin Albert Gbúr

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Budjač

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Masrna

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Masrna

~ 55. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Melicher

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda.

Martin Melicher

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Melicher

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Martin Melicher

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Hanus

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Matej Hanus

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matej Hanus

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Tarča

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Matej Tarča

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Michaela Bobeničová

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Michal Masrna

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Michal Masrna

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Michal Masrna

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Michal Pándy

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Michal Šašala

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Miriam Magočiová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Miriam Magočiová

~ 55. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Natália Česánková

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Natália Česánková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Eurofondue.

Noémi Gabriella Štrihová

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Patrik Paľovčík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda.

Pavol Drotár

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Pavol Petruš

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Peter Ridilla

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Radomír Miščík

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Radomír Miščík

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Rastislav Špakovský

~ 55. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Róbert Sabovčík

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Róbert Sabovčík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Róbert Sabovčík

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Ronald Doboš

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Ronald Doboš

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Samuel Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Samuel Novák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Tomáš Chovančák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Tomáš Krupa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Viliam Haberland

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Viliam Haberland

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Eurofondue.

Zoltán Hanesz

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).


2015/2016

Jakub Genči

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Genči

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Jakub Genči

~ 31. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Mach

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Jakub Mach

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Mach

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Mach

~ 31. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Mach

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Pohly

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Jakub Pohly

~ 7. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Pohly

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Pohly

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Košický matboj.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 31. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Katarína Kuľková

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Katarína Kuľková

~ 7. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Katarína Kuľková

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Maroš Bratko

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Maroš Bratko

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Martin Budjač

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Masrna

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Košický matboj.

Martin Masrna

~ 7. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Martin Masrna

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Martin Masrna

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Martin Melicher

~ 7. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Matej Genči

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Pavol Drotár

~ 31. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Pavol Drotár

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Pavol Petruš

~ 31. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Petronela Kočiščáková

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Radomír Miščík

~ 7. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Rastislav Špakovský

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Zoltán Hanesz

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Zuzana Lüköová

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.


2014/2015

Adam Nedoroščík

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Ádám Urbán

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Ádám Urbán

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Ádám Urbán

~ 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže First Lego League.

Alexander Ténai

~ 9. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Anna Kötelesová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Daniel Slinčák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Dominik Vranay

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Drotár Pavol

~ 9. miesto v online súťaž tímov kole súťaže MathRace.

Ester Tomajková

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Florián Hatala

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Florián Hatala

~ 9. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Florián Hatala

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Genči Jakub

~ 9. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Bulejčík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Genči

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Genči

~ 9. miesto v online súťaž tímov kole súťaže MathRace.

Jakub Genči

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Jakub Mach

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Jakub Mach

~ Úspešný riešiteľ v celosvetovom kole súťaže Prvý ročník Medzinárodného Matematické modelovanie Challenge.

Jakub Mach

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii MEMO.

Jakub Mach

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Mach

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Mach

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Mach

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Jakub Mach

~ 9. miesto v online súťaž tímov kole súťaže MathRace.

Jakub Mach

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Jakub Pohly

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Pohly

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Juraj Mičko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Juraj Mičko

~ Úspešný riešiteľ v celosvetovom kole súťaže Prvý ročník Medzinárodného Matematické modelovanie Challenge.

Juraj Mičko

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Juraj Mičko

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Juraj Mičko

~ 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže First Lego League.

Katarína Kuľková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Katarína Kuľková

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Katarína Kuľková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Lucia Leličová

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Lukáš Havrišák

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Lukáš Havrišák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Maroš Bratko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Maroš Bratko

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Martin Masrna

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Masrna

~ Úspešný riešiteľ v medzinárodnom kole súťaže CPJS.

Martin Masrna

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Martin Masrna

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Matej Genči

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Mičko Juraj

~ 9. miesto v online súťaž tímov kole súťaže MathRace.

Michal Pándy

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Michal Pándy

~ 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže First Lego League.

Michal René Cehlár

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Kulifaj

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Kulifaj

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Natália Česánková

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Nikola Svetozarov

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Pavol Drotár

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Pavol Drotár

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Pavol Drotár

~ Úspešný riešiteľ v celosvetovom kole súťaže Prvý ročník Medzinárodného Matematické modelovanie Challenge.

Pavol Drotár

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Pavol Drotár

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Pavol Petruš

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Pavol Petruš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Pavol Petruš

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Pavol Petruš

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Peter Kőváry

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Peter Kőváry

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Peter Vook

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Rastislav Špakovský

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

René Michal Cehlár

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

René Michal Cehlár

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Richard Vavrek

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Róbert Schönfeld

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Róbert Schönfeld

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Róbert Schönfeld

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Róbert Schönfeld

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Roman Staňo

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Roman Staňo

~ 9. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Roman Staňo

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Roman Staňo

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Roman Staňo

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Roman Staňo

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Samuel Kočiščák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Tereza Volavková

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Tobiáš Babej

~ 9. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Veronika Mušinská

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Zoltán Hanesz

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Zoltán Hanesz

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Zoltán Hanesz

~ Úspešný riešiteľ v celosvetovom kole súťaže Prvý ročník Medzinárodného Matematické modelovanie Challenge.

Zoltán Hanesz

~ Účasť v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Zoltán Hanesz

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Zoltán Hanesz

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Náboj.

Zoltán Hanesz

~ 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže First Lego League.


2013/2014

Ádám Urbán

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Alexander Ténai

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Florián Hatala

~ 4. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Florián Hatala

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Dargaj

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Jakub Dargaj

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v európskom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Jakub Dargaj

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Jakub Genči

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Genči

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jakub Mach

~ 4. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Jakub Mach

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Juraj Mičko

~ 4. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Juraj Mičko

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Juraj Mičko

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Juraj Mičko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lucia Leličová

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Lucia Leličová

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Marko Puza

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Marko Puza

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Marko Puza

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Marko Puza

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Marko Puza

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Marko Puza

~ 1. miesto v európskom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Marko Puza

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Marko Puza

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Maroš Kulík

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Martin Bosák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Miroslav Kulifaj

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže pIšQworky.

Miroslav Stankovič

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Miroslav Stankovič

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v európskom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Patrik Turzák

~ 4. miesto v regionálnom kole súťaže Košický matboj.

Patrik Turzák

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže MathRace.

Patrik Turzák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Patrik Turzák

~ 1. miesto v európskom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Pavol Drotár

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Pavol Drotár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Pavol Petruš

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Pavol Petruš

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Peter Kőváry

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

Peter Papcun

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže pIšQworky.

Peter Papcun

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Petra Plšková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

René Michal Cehlár

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorFreshhh.

René Michal Cehlár

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Róbert Schönfeld

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Roman Staňo

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Roman Staňo

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický B-Deň (B-Day).

Roman Staňo

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Tomáš Vavra

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže pIšQworky.

Tomáš Vavra

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Veronika Demčáková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Viliam Vaňo

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže pIšQworky.

Viliam Vaňo

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže pIšQworky.

Zoltán Hanesz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.


2012/2013

Ester Tomajková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Filip Unoka

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Florián Hatala

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Jakub Dargaj

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Pangea v kategórii 3. ročník.

Jakub Dargaj

~ 3. miesto v európskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 3. miesto v európskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Ján Dudič

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Lucia Leličová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Lucia Magurová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Lucia Magurová

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Lucia Magurová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Lukáš Havrišák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Lukáš Havrišák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Marko Puza

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Marko Puza

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Marko Puza

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Marko Puza

~ 3. miesto v európskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Marko Puza

~ 3. miesto v európskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Martin Bosák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Miroslav Kulifaj

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Miroslav Novák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Miroslav Novák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Pangea v kategórii 2. ročník.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Senior.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Finančný kompas.

Miroslav Stankovič

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Pangea v kategórii 3. ročník.

Miroslav Stankovič

~ Čestné uznanie v celosvetovom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ Čestné uznanie v medzinárodnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Patrik Turzák

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Matematický viacboj.

Peter Vook

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Peter Vook

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Petra Plšková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Petra Plšková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

René Michal Cehlár

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

René Michal Cehlár

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

René Michal Cehlár

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Pangea v kategórii 1. ročník.

Róbert Schönfeld

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Roman Staňo

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Roman Staňo

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.

Tomáš Daneshjo

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Náboj v kategórii Junior.


2011/2012

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj KMS v kategórii Junior.

Jakub Dargaj

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Klára Ficková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Klára Ficková

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Klára Ficková

~ Čestné uznanie v celosvetovom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Marko Puza

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj KMS v kategórii Junior.

Marko Puza

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj KMS v kategórii Junior.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ Účasť v celosvetovom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Patrik Turzák

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj KMS v kategórii Junior.

Patrik Turzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Peter Vook

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Róbert Schönfeld

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Roman Staňo

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj KMS v kategórii Junior.


2010/2011

Dávid Hvizdoš

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

František Lami

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Ján Jursa

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Jana Bocková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Klára Ficková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Kristína Faguľová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Lucia Magurová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Miroslav Stankovič

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii B.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Miroslav Stankovič

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Patrik Turzák

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii C.

Peter Gromóczki

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

Tomáš Babej

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Matematická olympiáda v kategórii A.

2006/2007

Tomáš Kocák - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Gabriela Vozáriková - účastník celoslovenského kola kategórie A
Tomáš Kocák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Gabriela Vozáriková - úspešný riešiteľ krajského kole kategórie A

2005/2006

Lukáš Jusko - účastník celoslovenského kola kategórie A
František Haško - účastník celoslovenského kola kategórie A
Tomáš Kocák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Veronika Čolláková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Lukáš Jusko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
František Haško - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Alexander Till - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Veronika Kopčová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Adriána Szilágyiová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marek Olos - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Vladimír Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Gabriela Vozáriková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Richard Dubiel - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Tomáš Kocák - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Ladislav Bačo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Eduard Eiben - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Štober - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Dávid Vendel - 2. miesto v krajskom kole kategórie C

2004/2005

Lenka Kovalčinová - účastník celoslovenského kola kategórie A
Marek Regec - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Michal Horváth - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Michal Repiský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Lenka Kovalčinová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Lukáš Jusko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Roman Hoč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Juraj Škvarla - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Beáta Babiaková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Alexander Till - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Richard Dubiel - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jaroslav Vraštiak - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martina Fetteriková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Vladimír Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mária Kočišová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Marek Klenovič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Kocák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Dominika Fodorová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mária Harčarufková - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Adriána Szilágyiová - 2. miesto v krajskom kole kategórie C

2003/2004

Lenka Kovalčinová - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Dárius Gál - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
František Lukáč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Alexander Till - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Lukáš Jusko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Roman Hoč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Štefan Adamčík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Kristína Plšíková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Beáta Babiaková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Petra Timárová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Sergej Chodarev - 3. miesto v krajskom kole kategórie P
Tibor Blénessy - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Ján Borsík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Roman Zákutný - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P

2002/2003

Ján Borsík - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Dušan Petričko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marek Regec - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Václav Skřivánek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Lenka Kovalčinová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Fetterik - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Michal Repiský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Dárius Gál - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Michal Horváth - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Marko Lalič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Michal Ivan - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Petra Polányiová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
František Lukáč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Borsík - 1. miesto v krajskom kole kategórie P
Tibor Blénessy - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Ján Borsík - účastník celoštátneho kola kategórie P
Ján Borsík - účastník celoštátneho kola kategórie A

2001/2002

Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Mazák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Mazák - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Margaréta Hiekeová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Borsík - 2.-3. miesto v krajskom kole kategórie B
Karol Végső - 2.-3. miesto v krajskom kole kategórie B
Marek Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marek Regec - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Lenka Kovalčinová - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Michal Repiský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jozef Fetterik - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tatiana Gondeková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Silvia Rákociová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zuzana Feherová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Václav Skřivánek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Smotrila - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ivan Vacula - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ladislav Lancoš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Radovan Bauer - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Radovan Bauer - strieborná medaila MMO
Radovan Bauer - 2.-3. miesto v krajskom kole kategórie P
Radovan Bauer - víťaz celoštátneho kola kategórie P
Radovan Bauer - bronzová medaila IOI
Ján Mazák - 2.-3. miesto v krajskom kole kategórie P
Ján Mazák - účastník celoštátneho kola kategórie P
Kamil Paulíny - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Tibor Blénessy - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Margaréta Hiekeová - účastník celoštátneho kola kategórie A
Margaréta Hiekeová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Kamil Paulíny - účastník celoštátneho kola kategórie P

2000/2001

Radovan Bauer - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Lenka Babiaková - účastník celoštátneho kola kategórie A
Ivan Dovica - účastník celoštátneho kola kategórie A
Ján Mazák - účastník celoštátneho kola kategórie A
Ján Borsík - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Roman Zákutný - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Martin Pancák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Michal Sanislo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Marek Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Lucia Andrejčinová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Karol Végső - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Katarína Lamiová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Rajkovič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Sergej Chodarev - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Mazák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Kamil Paulíny - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Ján Mazák - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ivan Dovica - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Lenka Babiaková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Boris Zápotocký - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Radovan Bauer - účastník MMO

1999/2000

Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Radovan Bauer - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Radovan Bauer - účastník celoštátneho kola kategórie P
Kamil Barbierik - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Margaréta Hiekeová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Tomáš Jurík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Tomáš Jurík - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Tomáš Jurík - bronzová medaila MMO
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Molnár - účastník celoštátneho kola kategórie A
Ján Mazák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Kamil Paulíny - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Martin Rákoci - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Tomáš Reiff - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Veronika Skřivánková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Veronika Skřivánková - účastník celoštátneho kola kategórie A
Miroslava Sotáková - víťaz krajského kola kategórie A
Miroslava Sotáková - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Miroslava Sotáková - strieborná medaila MMO
Ján Titko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Martina Višňovská - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1998/1999

Radovan Bauer - víťaz krajského kola kategórie C
Radovan Bauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Lenka Babiaková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Silvia Bacúrová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ivan Dovica - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Michal Hrivňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Margaréta Hiekeová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Jurík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Tomáš Jurík - účastník celoštátneho kola kategórie A
Peter Klešč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Molnár - účastník celoštátneho kola kategórie A
Ján Mazák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Veronika Skřivánková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Miroslava Sotáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Miroslava Sotáková - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Miroslava Sotáková - účastník MMO
Surgent Stanislav - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Martina Višňovská - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Boris Zápotocký - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1997/1998

Peter Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Bodík - víťaz krajského kola kategórie P
Peter Bodík - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Peter Bodík - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie P
Ján Buša - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Juraj Fečanin - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Michal Hrivňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Jacko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Jacko - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Marek Jendrej - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Tomáš Jurík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Tomáš Jurík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Janočko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marián Klein - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Marián Klein - účastník celoštátneho kola kategórie A
Miroslav Kladiva - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Miroslav Kladiva - účastník celoštátneho kola kategórie A
Peter Klešč - víťaz krajského kola kategórie C
Matúš Medo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Matúš Medo - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Jozef Miškuf - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jozef Miškuf - účastník celoštátneho kola kategórie A
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Veronika Skřivánková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Enília Vyslocká - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Michal Varga - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Boris Zápotocký - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Špakula - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Špakula - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Ján Špakula - bronzová medaila MMO

1996/1997

Peter Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Peter Bodík - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Peter Bodík - účastník celoštátneho kola kategórie P
Ján Buša - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Miroslav Hinďoš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Jacko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Jacko - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Marek Jendrej - víťaz krajského kola kategórie C
Tomáš Jurík - víťaz krajského kola kategórie C
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie P
Marián Klein - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Marián Klein - účastník celoštátneho kola kategórie A
Matúš Medo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jozef Miškuf - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Lenka Serenčová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Uličiansky - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Enília Vyslocká - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Špakula - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Špakula - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Ján Špakula - účastník MMO

1995/1996

Peter Bodík - víťaz krajského kola kategórie B
Peter Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Ján Ďurovec - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Zuzana Ferencová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Helemanovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Peter Helemanovský - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie P
Valér Hlobil - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Chvál - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Jacko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Rastislav Krivoš-Belluš - účastník celoštátneho kola kategórie A
Marián Klein - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Miroslav Kladiva - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Matúš Medo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Miškuf - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Špakula - 2. miesto v krajskom kole kategórie B

1994/1995

Dalibor Blažek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Dalibor Blažek - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Ján Bábeľa - víťaz krajského kola kategórie A
Ján Bábeľa - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Ján Bábeľa - účastník MMO
Peter Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Helemanovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Peter Helemanovský - účastník celoštátneho kola kategórie P
Slávka Jendrejová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Slávka Jendrejová - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Jaroslav Jendrál - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jaroslav Jendrál - účastník celoštátneho kola kategórie A
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Marián Klein - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Miroslav Kladiva - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Matúš Medo - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ľudivít Plata - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1993/1994

Ján Bábeľa - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Bábeľa - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Kornel Csach - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Emil Čarnoký - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Fehér - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Viktor Halász - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Helemanovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Peter Ivan - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Slávka Jendrejová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jaroslav Jendrál - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Henrich Kriško - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ladislav Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Rastislav Krivoš-Belluš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mikuláš Madarás - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Mikuláš Madarás - účastník celoštátneho kola kategórie A
Eva Trenklerová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Zamborský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A

1992/1993

Dalibor Blažek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ján Bábeľa - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Kornel Csach - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Rastislav Čižmár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Fehér - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Fehér - 3. miesto v krajskom kole kategórie P
Peter Fehér - účastník celoštátneho kola kategórie P
Radoslav Gočík - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Slávka Jendrejová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Juraj Lisoň - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mikuláš Madarás - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Mikuláš Madarás - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Ondrej Sedlák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Eva Trenklerová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Zamborský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Zamborský - účastník celoštátneho kola kategórie A

1991/1992

Dušana Bajúsová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Dalibor Blažek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Bábeľa - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Andrej Dombrovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Fehér - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Fehér - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Radoslav Gočík - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Marián Glaubic - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Oskar Hritz - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Miroslav Chladný - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Slávka Jendrejová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jozef Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ján Maňuch - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Maňuch - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Mikuláš Madarás - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Lenka Michališinová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Mihók - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ľuboš Pástor - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Ľuboš Pástor - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Igor Pauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Gabriela Szásziová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Herbert Vojčik - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Herbert Vojčik - 1. miesto v krajskom kole kategórie P
Herbert Vojčik - víťaz celoštátneho kola kategórie P
Jana Višňovská - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jana Višňovská - účastník celoštátneho kola kategórie A
Peter Zamborský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1990/1991

Edita Bodnárová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Emil Čarnoký - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Fehér - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Monika Gašková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Miroslav Chladný - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Miroslav Chladný - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Jozef Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Henrich Kriško - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Kurian - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mária Labašová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Maňuch - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Richard Molokáč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mikuláš Madarás - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Lenka Michališinová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ľuboš Pástor - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ľuboš Pástor - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Igor Pauer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Herbert Vojčik - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Herbert Vojčik - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Herbert Vojčik - 1. miesto v krajskom kole kategórie P
Herbert Vojčik - víťaz celoštátneho kola kategórie P
Peter Zamborský - 3. miesto v krajskom kole kategórie C

1989/1990

Peter Haluška - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Peter Haluška - účastník celoštátneho kola kategórie A
Peter Haluška - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Peter Haluška - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie P
Oskar Hritz - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Miroslav Chladný - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Radoslav Jenčuš - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Radoslav Jenčuš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Radoslav Jenčuš - účastník celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Komár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Silvia Kulesárová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Madaras - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Maňuch - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Juraj Mičko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ľuboš Pástor - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Ľuboš Pástor - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Herbert Vojčik - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Herbert Vojčik - 2. miesto v krajskom kole kategórie P
Herbert Vojčik - víťaz celoštátneho kola kategórie P

1988/1989

Miroslava Blichová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Karin Batiková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Franek - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Franek - účastník celoštátneho kola kategórie A
Zuzana Franeková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Gornyitzki - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Haluška - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie P
Oskar Hritz - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Stanislav Hutňan - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Miroslav Chladný - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Vladimír Komár - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Vladimír Komár - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Komár - bronzová medaila MMO
Marek Mikita - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ján Maňuch - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tomáš Mišina - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Stanislav Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Paštéka - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Helena Petrovičová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ľuboš Pástor - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Maroš Rusňák - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Maroš Rusňák - účastník celoštátneho kola kategórie A
Herbert Vojčik - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Jana Višňovská - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1987/1988

Boris Bodnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Franek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Haluška - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Radoslav Jenčuš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Stanislav Krajči - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Stanislav Krajči - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Stanislav Krajči - bronzová medaila MMO
Vladimír Komár - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Vladimír Komár - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Vladimír Komár - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Roman Krištof - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marek Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ľubomíra Liptáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Tomáš Madaras - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Roman Margóczy - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Marek Mikita - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Stanislav Novák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Onderko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Marek Paralič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Paštéka - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Maroš Rusňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ľubomír Tóth - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Roman Vodička - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Vodila - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1986/1987

Ján Franek - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Peter Haluška - víťaz krajského kola kategórie C
Stanislav Krajči - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Stanislav Krajči - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Komár - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Roman Krištof - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Tomáš Madaras - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Maroš Rusňák - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Maroš Rusňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Roman Soták - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Roman Soták - 2. miesto v krajskom kole kategórie P
Roman Soták - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Roman Soták - bronzová medaila MMO
Roman Vodička - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Roman Vodička - účastník celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Vodila - víťaz krajského kola kategórie C
Vladimír Žoldák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1985/1986

Igor Fabrici - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Franek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Daniela Gavalcová - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Daniela Gavalcová - účastník celoštátneho kola kategórie A
Stanislav Krajči - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Stanislav Krajči - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Anna Lakatošová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zora Mlýnková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jozef Mičko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Molnár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Maroš Rusňák - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Alexander Szabari - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Alexander Szabari - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Roman Soták - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Roman Soták - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Roman Soták - bronzová medaila MMO
Roman Vodička - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1984/1985

Rastislav Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Zuzana Čorňáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Zuzana Čorňáková - účastník celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Daňko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Dalibor Kníš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Róber Kazimír - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Róber Kazimír - účastník celoštátneho kola kategórie A
Stanislav Krajči - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Ľubomíra Liptáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zora Mlýnková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jozef Mičko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jana Môciková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Katarína Mičková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Daniela Makariusová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Radoslav Roman - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Alexander Szabari - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Alexander Szabari - účastník celoštátneho kola kategórie A
Roman Soták - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Roman Soták - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Roman Soták - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Daniela Soroková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Sklenár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1983/1984

František Bobenič - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
František Bobenič - účastník celoštátneho kola kategórie A
Rastislav Bodík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Imrich Bobenič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zuzana Čorňáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Daňko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Daniela Gavalcová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Dalibor Kníš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jozef Mičko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Pavol Majer - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Alexander Szabari - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Alexander Szabari - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Roman Soták - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Daniela Soroková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1982/1983

Peter Belčák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
František Bobenič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Stanislav Brnušák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Lucia Bukovská - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Tatiana Csizsmárová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Mária Čurneková - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Vladimír Dančík - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Vladimír Dančík - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Dančík - bronzová medaila MMO
Ľuboš Dulák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Daniela Gavalcová - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Marek Hatala - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Marek Hatala - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Jana Ištvániková - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Martin Jankar - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Roman Maslenka - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zora Mlýnková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Mitro - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Juraj Pollák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jana Petričová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Anna Rusková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Alexander Szabari - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Alexander Slanina - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Trembecký - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Beata Vavrinčíková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1981/1982

Miroslav Barnovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jaroslav Brdjar - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
František Bobenič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ján Berger - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Tatiana Csizsmárová - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Stanislav Čabala - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Stanislav Čabala - účastník celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Dančík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Dančík - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Ľuboš Dulák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Jankar - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Karol Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ivan Križko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Mamrák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Róbert Olejár - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Anton Pisko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Juraj Pollák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Spišiak - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Peter Spišiak - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Dana Švaňová - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Mário Viest - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A

1980/1981

František Bobenič - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Albín Dzurňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Dančík - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Vladimír Dančík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Dančík - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Ladislav Glitta - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Vladimír Hudec - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Vladimír Hudec - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Marek Hatala - 2. miesto v krajskom kole kategórie B
Karol Kováč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Mamrák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Mamrák - účastník celoštátneho kola kategórie A
Anton Pisko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Milan Schürger - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Milan Schürger - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Peter Spišiak - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Peter Spišiak - víťaz celoštátneho kola kategórie A

1979/1980

Peter Belčák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Stanislav Čabala - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Albín Dzurňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Albín Dzurňák - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Vladimír Dančík - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Matej Ďurčík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Vladimír Hudec - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Vladimír Hudec - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Marek Hatala - víťaz krajského kola kategórie C
Štefan Klembara - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Anton Pisko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Erika Parajňáková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Spišiak - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Peter Spišiak - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Mário Viest - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B

1978/1979

Miroslav Barnovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jaroslav Brdjar - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Albín Dzurňák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Vladimír Hudec - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Jirásek - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Jozef Jirásek - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Jozef Jirásek - bronzová medaila MMO
Štefan Klembara - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Helena Majorošová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Orendáč - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jozef Románek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Milan Schürger - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
František Sninčak - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Peter Spišiak - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Erika Vondrová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Jaroslav Vojkovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mário Viest - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ivan Žežula - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ivan Žežula - účastník celoštátneho kola kategórie A

1977/1978

Albín Dzurňák - 1. miesto v krajskom kole kategórie C
Ondrej Gecelovský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Jirásek - 3. miesto v krajskom kole kategórie A
Jozef Jirásek - víťaz celoštátneho kola kategórie A
Peter Jarco - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Hana Korytárová - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Martin Kovaľ - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Peter Klembara - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Štefan Klembara - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Marta Lešťanová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Kristína Petrušová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Milan Schürger - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
František Sninčak - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

1976/1977

Ľudovít Balco - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
František Bereta - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ondrej Gecelovský - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Aurel Hricov - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Hura - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Branislav Jacko - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Mária Jacková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jozef Jirásek - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Jozef Jirásek - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Jana Jucovičová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Peter Jarco - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Hana Korytárová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Martin Kovaľ - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Milan Lúčka - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Nižňanský - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ján Nižňanský - účastník celoštátneho kola kategórie A
Michal Pudlák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Kristína Petrušová - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zlatica Sláviková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Vladimír Závodský - víťaz krajského kola kategórie A
Vladimír Závodský - úspešný riešiteľ celoštátneho kola kategórie A
Ivan Žežula - 3. miesto v krajskom kole kategórie B

1975/1976

Ladislav Béreš - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Miroslav Beňuška - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ľudovít Balco - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
František Bereta - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Aurel Hricov - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Vladimír Hura - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Mária Jacková - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Jozef Jirásek - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Dušan Malenčík - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Ján Moravský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Ján Nižňanský - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie B
Ladislav Pivka - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Ladislav Pivka - účastník celoštátneho kola kategórie A
Michal Pudlák - víťaz krajského kola kategórie B
Zlatica Sláviková - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Oskár Svitanič - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Vladimír Závodský - 2. miesto v krajskom kole kategórie A
Ivan Žežula - víťaz krajského kola kategórie C

1974/1975

Branislav Jacko - 1. miesto v krajskom kole kategórie A
Branislav Jacko - účastník celoštátneho kola kategórie A
Branislav Jacko - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Ján Nižňanský - 3. miesto v krajskom kole kategórie C
Ladislav Pivka - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie A
Michal Pudlák - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C
Zlatica Sláviková - 1. miesto v krajskom kole kategórie C

1973/1974

Ondrej Cako - 1. miesto v krajskom kole kategórie B
Dušan Malenčík - 2. miesto v krajskom kole kategórie B

1972/1973

Ondrej Cako - 1. miesto v krajskom kole kategórie C

1971/1972

Ján Krivoš - 3. miesto v krajskom kole kategórie B
Ján Šomvarský - 2. miesto v krajskom kole kategórie B