Aktuálne

 

STROM, KMS, BRKOS

prinášajú aj v tomto školskom roku zaujímavé série úloh formou korešpondenčného seminára. Viac o seminároch, plánovaných súťažiach a sprievodných podujatiach v časti súťaže.
 

Krúžok riešiteľov matematickej olympiády

sa bude konať každý utorok o 15.45 v seminárnej miestnosti ÚVM v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici v Košiciach. Viac :(a zároveň určite menej ako osobne na krúžku :) na http://umv.science.upjs.sk/mo/.