Súťaže


Matematická olympiáda

72. ročník (školský rok 2022/2023)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt matematicka olympiada 65 rocnik

Termíny
  kategória A kategórie B, C
Domáce kolo do 5. 12. 2023 do 23. 1. 2024
Školské kolo 12. 12. 2023 30. 1. 2024
Krajské kolo 16. 1. 2024  9. 4. 2024
Celoštátne kolo 17. - 20. 3. 2024


 

Pokyny k riešeniu úloh domáceho kola:

Riešenia súťažných úloh vypracujte čitateľne na listy formátu A4. Každú úlohu začnite na novom liste a vľavo hore uveďte hlavičku podľa vzoru:
      Emil Kruh
      I.C, Gymnázium L. Eulera
      Okrúhle nám. 5, 940 01 Nové Zámky
      Kraj Nitra
      2023/2024
      C - I - 3

      Pokyny a zadania úloh domáceho kola: 
      Kategória A pdf
      
Kategória B pdf
      Kategória C pdf

Archív zadaní a riešení: 

      http://skmo.sk/
      http://matematika.okamzite.eu
      http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

Krúžok riešiteľov matematickej olympiády

sa bude konať aj v šk. roku 2023/2024 a to každý utorok o 15:00 v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach. Viac :(a zároveň určite menej ako osobne na krúžku :) na http://umv.science.upjs.sk/mo/.


Korešpondenčný seminár STROM

Logo S ú ť a ž
T a l e n t o v a n ý ch
R i e š i t e ľ o v
O b ľ u b u j ú c i ch
M a t e m a t i k u


Viac na: http://seminar.strom.sk


Korešpondenčný seminár BRKOS

Logo

BRněnský KOrespondenční Seminář je organizovaný pod záštitou Sekcie matematiky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity.Viac na http://umv.science.upjs.sk/mo/.

Sprievodným podujatím je online súťaž 2 - 4 -členných tímov MathRace. Podrobné informácie a pravidlá sú dostupné na http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php.

 

Korešpondenčný seminár KMS

Logo

Korešpondenčný Matematický Seminár organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaží sa v troch kategóriách podľa náročnosti úloh. Viac na http://www.kms.sk.

KMS sa v spolupráci s ďalšími tromi organizátormi podieľa na príprave medzinárodnej súťaže 5-členných tímov Náboj
Podrobné informácie a pravidlá sú dostupné na http://www.naboj.org.


Matematický klokan

Logo

Viac na: http://www.exam.sk