Profesori

RNDr. Jana Hvizdošová, e-mail: hvizdosova@gympos.sk
RNDr. Barunka Kočí Missbachová, e-mail: kocimissbachova@gympos.sk
RNDr. Zuzana Kolesárová, e-mail: kolesarova@gympos.sk
RNDr. Andrea Komjátiová, ,  e-mail: komjatiova@gympos.sk
RNDr. Zuzana Kovářová, e-mail: kovarova@gympos.sk
RNDr. Lucia Mišianiková, e-mail: misianikova@gympos.sk
RNDr. Monika Molokáčová, e-mail: molokacova@gympos.sk
RNDr. Eva Paňková, e-mail: pankova@gympos.sk
Mgr. Otto Révész, e-mail: revesz@gympos.sk
Mgr. Dávid Szűcs, e-mail: szucs@gympos.sk
Mgr. Martina Tischlerová, Vedúca predmetovej komisie, e-mail: tischlerova@gympos.sk
Mgr. Andrea Valová, e-mail: valovaova@gympos.sk