Komprax

 
Naši prváci sa veľmi aktívne zapojili do národného projektu KomPrax, ktorý má pod záštitou IUVENTA. V rámci onkologického krúžku plánujeme uskutočniť niekoľko aktivít a prvé dve sú naplánované už na predvianočný čas.