Vianočné predstavenie v nemocnici

18.12.2013 študenti I.E a IV.A uskutočnia druhý malý projekt programu Komprax. Projekt organizuje študentka Kristína Černá z I.E a v rámci neho sme nacvičili scénku Popoluška, ktorú zahráme deťom na oddelení Detskej onkológie DFNsP v Košiciach. Keďže názov projektu je "Melódie do detských sŕdc", súčasťou vystúpenia bude aj hudobná časť o ktorú sa postará Dagmar Balážiková hrou na priečnej flaute. Deťom z oddelenia sme prichystali vianočné balíčky, v ktorých nájdu ovocie a hračky. Po vystúpení sa s nimi pohráme a skrátime im tak čas, ktorý musia na oddelení stráviť.