V školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 bude škola realizovať dva projekty v programe Erasmus+:

V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 bude škola realizovať projekt v programe Erasmus+

V školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 bude škola realizovať projekt v programe Erasmus+