V školskom roku 2023/2024 realizujeme v programe Erasmus+ v rámci akreditovaného projektu KA121 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • skupinové mobility žiakov (žiaci pod vedením učiteľov)
  • pozorovanie pri práci (učitelia)
  • odborné kurzy (učitelia)V školských rokoch 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 škola realizovla dva projekty v programe Erasmus+

V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 škola realizovala projekt v programe Erasmus+

V školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 škola realizovala dva projekty v programe Erasmus+: