Euconnectour

Navštívte  https://euconnectour.gympos.sk/  a dozviete sa o projektových aktivitách nášho tímu a našich partnerov. 


Program: ERASMUS+                                             
Číslo zmluvy 2016-1-SK01-KA219-022506
Kľúčová akcia 2: Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
Akcia: Strategické partnerstvá
Typ akcie: Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl
Názov projektu: Euconnectour

Koordinátor: Gymnázium, Poštová 9, Košice

Partneri:
54 SOU St Ivan Rilski, Sofia, Bulharsko
Siauliu „Sauletekio“ gimnazija, Siauliai, Litva
Katolickie Liceum Ogolnoksztalcace SPSK, Wieluń, Poľsko
IES BLAS DE PRADO, Camarena, Španielsko
Liceo Statale Don Gnocchi, Maddaloni, Taliansko
Westwood College, Leek, Veľká Británia

Hlavné ciele:
 • rozvíjať kompetencie žiakov v projektovom vyučovaní
 • naučiť sa pracovať v tíme
 • získať zmysel pre iniciatívnosť a podnikavosť
 • zvýšiť kultúrne povedomie a spoznať svoj región
 • pochopiť princípy multikultúrnej spoločnosti, naučiť sa prekonať predsudky 
 • zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku
 • rozvíjať IT zručnosti, tvorivosť

Výstupy:
 • virtuálna cestovná kancelária
 • propagačný materiál o meste, regióne, krajine (turistický sprievodca, letáky, brožúry, videá)
 • webová stránka
 • besedy, workshopy s pracovníkmi CK, OZ, VŠ
 • súťaže, kvízy, aplikácie, geocaching