Projekt Salt over gold - myth or truth?

https://saltovergold.gympos.sk/

Koordinátor:
Gymnázium, Poštová 9, Košice, SK www.gympos.sk

Partneri:
1. LICEO STATALE DON GNOCCHI, Maddaloni, Taliansko https://www.liceodongnocchi.edu.it/
2. SEHIT POLIS EDIP ZENGIN ANADOLU LISESI, Darica, Turecko www.sehitedipzenginal.meb.k12.tr
3. Colegiul National "Zinca Golescu„ Pitesti, Rumunsko www.zinca-golescu.ro
4. Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A, Lisabon, Portugalsko www.epar.pt
5. Westwood College, Leek, Veľká Británia www.wwc.ttlt.org.uk

Hlavné ciele:
- spoznať cenu soli v minulosti a jej hodnotu v súčasnosti
- poukázať na negatívny dopad soli na zdravie človeka a na životné prostredie
- spestriť hodiny prírodných vied zábavnými pokusmi, spojiť ich s exkurziami a upevniť kladný postoj študentov k prírodovedným      predmetom
- spolupracovať s odborníkmi v oblasti výživy, medicíny, lesníctva, gastronómie
- predstaviť soľ v symboloch, rozprávkach, rituáloch a umeleckých technikách
- skvalitniť IT, komunikačné, prezentačné zručnosti žiakov, tímovú prácu a kreativitu

Výstupy:
  • webová stránka, FB skupina
  • prezentácie, brožúry, letáky
  • videá
  • kniha príbehov o soli
  • mapa soľných baní
Aktivity:
  • exkurzie (botanická záhrada, jaskyňa, múzeum soľnej bane)
  • tvorivé dielne (soľ v umeleckých predmetoch)
  • zábavné experimenty so soľou
  • besedy s odborníkmi
  • výstava/prezentácia nezdravých produktov s vysokým obsahom soli