Aktuálne pracovné ponuky

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – informatika alebo matematika - fyzika s nástupom od 1. septembra 2020.
Požadované kvalifikačné predpoklady (kliknite)