Aktuálne pracovné ponuky

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou:

  • nemecký jazyk – 100 % úväzok, voľné pracovné miesto je na dobu neurčitú,
  • chémia – 100 % úväzok, voľné pracovné miesto je na dobu zastupovania počas materskej/rodičovskej dovolenky,

s nástupom od 1. septembra 2023. Viac informácií tu (kliknite).