Náboženská výchova

Hlas svedomia, bol by mojím najlepším radcom,
Keby nehovorila som mu, čo povedať má...
Tak zrazu stáva sa mojím zradcom,
Z hlasného kriku je už len ozvena nemá...

Bože, len jednu chybu mala som,
Vlastne, prepáč, tých chýb bolo trochu viac.
Však len jednu veľkú chybu mala som,
Že po svete chodila som Teba nevidiac...

Neviem, prečo neverila som, že miluješ ma,
Prečo vravela som srdcu, mne Ťa netreba.
Neviem, prečo nevidela som Tvoju náruč otvorenú
Prečo moje srdce neprijalo cestu dobrom vydláždenú?

Bože, len jednu chybu mala som,
Vlastne, prepáč, tých chýb bolo trochu viac.
Však len jednu veľkú chybu mala som,
Že po svete chodila som v dobro neveriac...

Každé dieťa, ešte plaché ako laň,
Od malička prosí o istú tvoju dlaň.
O takú dlaň aj ja ťa dávno prosím,
Už dávno aj keď stále neviem kto si...

Bože, len jednu chybu mala som,
Vlastne, prepáč, tých chýb bolo trochu viac.
Však len jednu veľkú chybu mala som,
Že po svete chodila som Teba nevidiac...

No už viem, že nebo je tam kdesi hore,
V sne ja presne viem, kde to je...
Už viem, že tebe veriť môžem,
Že všetko, čo raz poviem,
Ostane len medzi nami,
Medzi mnou a mojimi snami...

Anastázia, 2. ročník