Úspechy študentov v predmete náboženská výchova2020/2021

Jaroslava Brestovičová

~ 3. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda.

Patrik Sremaňák

~ 3. miesto v okresnom kole súťaže biblická olympiáda.

Sofia Mária Grimlingová

~ 3. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda.


2011/2012

Ján Kyjovský

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Michaela Kolcunová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Terézia Kochjarová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.


2010/2011

Daniela Rudišinová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Michaela Kolcunová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Miroslava Rusnáková

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.