Úspechy študentov v predmete náboženská výchova2011/2012

Ján Kyjovský

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Michaela Kolcunová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Terézia Kochjarová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.


2010/2011

Daniela Rudišinová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Michaela Kolcunová

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.

Miroslava Rusnáková

~ 2. miesto v okresnom kole súťaže Biblická olympiáda v kategórii stredné školy.