Homo Studiosus

Školský časopis Homo Studiosus funguje na škole už niečo vyše 43 rokov a dúfame, že vďaka našim kreatívnym a nadaným študentom sa na túto tradíciu nezanevrie ani v budúcnosti. Celý časopis je totiž iniciatíva samotných študentov. V časopise si prečítate články nie len o školských aktivitách, akciách, o samotných študentoch, ale aj o zaujímavostiach mimo školy. Priestor majú redaktori, ktorí môžu využiť všetok svoj tvorivý talent na tvorbu vlastných článkov, poviedok, fejtónov, komixov... A taktiež na tvorbu grafiky a fotografií. Časopis vychádza podľa možností dvakrát za rok. Písanie berieme nie len ako záľubu, ale aj ako skúsenosť na vysokú školu (žurnalistika, masmédiá, grafika a iné).
 

Redakcia:


Šéfredaktor:

Tomáš Kapitančík


Zástupkyňa šéfredaktora:

Karin Lacková
 

Redaktori:

Lenka Drotárová
Štefánia Glaubicová
Katarína Havrillová
Michaela Hrehorová
Andrea Kačírová
Jana Kmecová
Diana Krajníková
Emma Krchová
Zuzana 'Sju' Martinková
Lenka Mikušiaková
Silvia Woloszynová
 

Odborná spolupráca:

Mgr. Mária Radačiová
 

Grafická úprava:

Michaela Kocanová (ŠÚV)