NOVINKY

25 OKT 2016
Erasmus+ Projekt Euconnectour - foto

Erasmus+ Projekt Euconnectour

V dňoch 23. - 25. 10. 2016 nás navštívili projektoví partneri z Bulharska, Litvy, Poľska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie. Čítajte ďalej

25 OKT 2016
Prednáška úspešného absolventa - foto

Prednáška úspešného absolventa(foto)

V pondelok 24.10.2016 sa uskutočnila prednáška nášho absolventa, Mgr. Ladislava Bača, analytika škodlivého kódu CSIRT.SK, venovaná problematike informačnej bezpečnosti.Čítajte ďalej

25 OKT 2016
Úspešní absolventi na pôde školy - foto

Úspešní absolventi na pôde školy

V pondelok 24.10.2016 sme na pôde školy privítali našich úspešných absolventov Prof. Ľuboša Pástora, PhD., profesora University of Chicago, člena Bankovej rady NBS a doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., dekana Ekonomickej fakulty TU.Čítajte ďalej

21 OKT 2016
Košický matboj - foto

Košický matboj

Dňa 21. 10. 2016 sa konala matematická súťaž Košický Matboj. Naši žiaci obsadili 1. a 2. miesto.Čítajte ďalej

02 OKT 2016
Medzinárodný maratón mieru - foto

Medzinárodný maratón mieru(foto)

Prvá októbrová nedeľa patrila v Košiciach už 93-krát Medzinárodnému maratónu mieru. Poštová bola znova pri tom :)Čítajte ďalej

26 SEP 2016
Remember Europe2 - foto

Remember Europe2

Posledný septembrový víkend strávili niektorí študenti v susednom Maďarsku, kde sa stretli s rovesníkmi z USA, ktorí študujú v strednej Európe. Čítajte ďalej

23 SEP 2016
The Entrepreneurial School Award - foto

The Entrepreneurial School Award

Riaditeľ našej školy v lotyšskej Rige prevzal európske ocenenie The Entrepreneurial School Award 2016 za kvalitu podnikateľského vzdelávania. Oceňovanie bolo súčasťou konferencie organizovanej spoločnosťou Junior Achievement Europe.Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

25 OKT 2016

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila ďalší ročník "Ceny Bronislavy Müllerové" a programu "Přírodovědná stipendia Husovy nadace" určeného žiakom ČR a SR maturujúcim v tomto školskom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny. Podmienky pre získanie ceny a udelenie štipendia sú dostupné na www.vnjh.cz.

25 OKT 2016

Minister obrany SR vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže na tému: Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe "lajkov"..., ktorej pravidlá nájdete na www.mosr.sk.

21 OKT 2016

V piatok 18.11.2016 sa uskutoční exkurzia "Košice - IT mesto" určená pre žiakov 1. a 2. ročníka. Registrácia do 27.10.2016 na https://goo.gl/forms/PyowfkEfXHJpBsI13.

21 OKT 2016

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje súťaž "Nájdi v sebe inovatívneho ekonóma" s tohtoročnou témou „Inovatívne formy zamestnávania mladých ľudí na lokálnom trhu práce“. Súťaž je určená pre 2-4 členné tímy žiakov, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti ako i o uplatnenie sa po ukončení štúdia. Uzávierka súťaže: 16.12.2016. Viac info: http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/oznamy-a-aktivity.


ĎALŠIE OZNAMY >

O ŠKOLE

Gymnázium, Poštová 9, Košice je jedným z popredných gymnázií v Košiciach s dlhoročnou tradíciou tried s rozšíreným vyučovaním matematiky, ale aj tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a tried so všeobecným zameraním.

KONTAKT

Adresa: Gymnázium, Poštová 9, 04252 Košice
E-mail: skola@gympos.sk
Telefón: 055/6226604(riaditeľ), 055/6224917(spojovateľka)
Riaditeľ školy: Mgr. Otto Révész, e-mail: revesz@gympos.sk


ĎALŠIE KONTAKTY >

Operačný program vzdelávanie Logo Projekty Erasmus+ Logo

SUPLOVANIE