NOVINKY

10 MÁJ 2019
Exkurzia na UVLaF - foto

Exkurzia na UVLaF

Dňa 2.5.2019 sa študenti tretieho ročníka v rámci SEB zúčastnili exkurzie na UVLaF. Pozreli si anatomické exponáty zvierat na Ústave anatómie. Študentov zaujal unikátny model koňa v životnej veľkosti so všetkými orgánmi Čítajte ďalej

09 MÁJ 2019
Exkurzia do Berlína 2019 - foto

Exkurzia do Berlína 2019(foto)

Na prelome apríla a mája sa 82 žiakov našej školy zúčastnilo na jazykovo-dejepisno-zemepisnej exkurzii v Berlíne, hlavnom meste Nemecka. Program bol pestrý. Čítajte ďalej

08 MÁJ 2019
Návšteva detského domova - foto

Návšteva detského domova(foto)

Dňa 16.4.2019 žiaci nášho gymnázia navštívili detský domov na Hurbanovej 42 v Košiciach. Počas návštevy sa oboznámili s fungovaním detského domova, s jeho obyvateľmi a aj s pani vychovávateľkami. Čítajte ďalej

07 MÁJ 2019
Opálové bane a Silická planina - foto

Opálové bane a Silická planina(foto)

V spolupráci s Ústavom geovied Fakulty BERG TU v Košiciach sme pre žiakov tretieho ročníka zorganizovali dve exkurzie. Vďaka príjemnému počasiu a bohatému odbornému výkladu si účastníci odniesli nové poznatky aj zážitky.Čítajte ďalej

05 MÁJ 2019
Finále Slovenskej debatnej ligy 2019 - foto

Finále Slovenskej debatnej ligy 2019

Od 27.4. do 29.4.2019 sa v Bratislave, na Gymnáziu Ladislava Novomeského, uskutočnil XX. ročník Finále Slovenskej debatnej ligy. Po 9 rokoch sa pohár pre víťazný tím, ktorého členom je aj Nicolas Tabačko z III.C, vracia na východ Slovenska. Blahoželáme!Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

17 MÁJ 2019

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020.

16 MÁJ 2019

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov na strane operátora odporúčame využiť nasledujúce kontaktné telefónne čísla školy: 055/622 66 04 (riaditeľ školy), 055/728 75 99 (zástupkyne riaditeľa školy).

15 MÁJ 2019

Oslovili Ťa aktivity a úspechy tímu Columba Racing (columba.gympos.sk)? Chcel by si aj Ty zažiť napätie na dráhe (https://www.youtube.com/watch?v=H1RToe9lQUA)? Staň sa členom nového tímu! Čakáme Ťa v piatok 17. mája 2019 o 14.45 h v učebni IV.C.

15 MÁJ 2019

LITEX - XV. ročník literárnej exkurzie
Termín konania:    od 6.6. 2019 do 7.6. 2019
6. júna:
6.45 – zraz na parkovisku pred Jambo centrom
7.00 – odchod z Košíc
10.30 – Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Spolok Tatrín
13.00 – Jasenová, rodný dom Martina Kukučína
13.30 – Dolný Kubín, obedňajšia prestávka
15.00 – Múzeum P.O. Hviezdoslava
16.30 – Oravský Podzámok, Oravský hrad
19.00 – Dolný Kubín, ubytovanie, večera
7. júna:
8.30 Dolný Kubín, raňajky
10.00 – Martin, Národné múzeum, Matica slovenská, národný cintorín, pamätihodnosti mesta, obedňajšia prestávka
15.00 – odchod z Martina
19.00 – príchod do Košíc
V cene 50 € je zahrnuté: doprava, ubytovanie, večera, raňajky, vstupné, odborný výklad, poistenie.

14 MÁJ 2019

Milí účastníci výmenného pobytu vo Švédsku,
pripomíname stretnutie, ktoré sa uskutoční 17.05.2019 o 10:25 v učebni U1. Vaša účasť je nevyhnutná.

07 MÁJ 2019

Vyskúšajte si počas maturitného týždňa DEŇ VYSOKOŠKOLÁKA na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Najneskôr 12. mája 2019 do 21.00 h sa prihláste prostredníctvom https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka a zvoľte si aktivity, ktoré Vás zaujali (program vo formáte .pdf).


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program vzdelávanie Logo Projekty Erasmus+ Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE