NOVINKY

09 JÚN 2021
Ekologické zásobovanie teplom - foto

Ekologické zásobovanie teplom

Slovenský zväz výrobcov tepla ocenil účasť našich tohtoročných absolventov Kataríny Benkovej, Miriamy Podrackej a Jakuba Popoviča v súťaži o najlepšie študentské video o efektívnom a ekologickom zásobovaní teplom. Čítajte ďalej

09 JÚN 2021
CK Astronomickej olympiády - foto

CK Astronomickej olympiády

Dňa 9.5. sa uskutočnilo celoštátne kolo Astronomickej olympiády 2021, ktorú už tradične organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Na 1. mieste sa umiestnil Adam Džavoronok Čítajte ďalej

04 JÚN 2021
SCRIBO - víťaz TOP Finále - foto

SCRIBO - víťaz TOP Finále

Naša študentská firma SCRIBO zvíťazila aj v TOP Finále Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 a postupuje na medzinárodnú súťaž Gen-E (predtým Company of the Year Competition), ktorá sa uskutoční vo Vilniuse, Litva (online). BLAHOŽELÁME!Čítajte ďalej

18 MÁJ 2021
KRAJSKÉ KOLO FO  - foto

KRAJSKÉ KOLO FO

Dňa 12.5. sa uskutočnilo krajské kolo FO. V kategórii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juhás, úspešným riešiteľom je Dávid Jopek (obaja II.A). V kategórii D je na 1.mieste Adam Harmanský, na 2.mieste Patrik Stercz. Úspešnými riešČítajte ďalej

18 MÁJ 2021
Chemická olympiáda kategórie C  - foto

Chemická olympiáda kategórie C

Tak, ako každý ročník, aj ten 57. ročník Chemickej olympiády sa na našej škole zavŕšil krajským kolom CHO v kategórii C. Ako inak, naši študenti boli znova úspešní. Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

01 JÚN 2021

Milí kolegovia a študenti, 
podporme spoločne kampaň "Rozbehni Omamy" neziskovej organizácie Cesta von (https://cestavon.sk/projekt-omama/rozbehni-omamy). Omamy sú školené ženy z vylúčených komunít, ktoré pomáhajú zlepšovať poznávacie schopnosti detí do 3 rokov a tým zvyšujú ich schopnosť uplatniť sa v škole a v budúcnosti aj v živote. Najviac nervových spojení sa totiž v mozgu tvorí vo veku od 0-3 rokov. Vzdelanie je cesta, ako sa ľudia z vylúčených komunít môžu zapojiť do plnohodnotného života. 
"Sme tak silní, ako dokážeme pomáhať tým najslabším".
Aj my môžeme byť súčasťou riešenia.
Ako? finančne - príspevkom, napríklad sem: https://cestavon.darujme.sk/p2p/a9d9d3d6-3fac-44ec-b8cd-01fa51766dc0/podporujem-omamy/
alebo hračkami (nie plyšovými), ktoré rozvíjajú motoriku (farebné kocky, farbičky, maľovánky, vkladacie kocky).
Kam a komu?  do zborovne p.prof. Balážikovej v pondelok. 
Za vašu pomoc ĎAKUJEME :)
 

01 JÚN 2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou nemecký jazykPodrobnosti nájdete tu (kliknite)

25 MÁJ 2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; fyzikaPodrobnosti nájdete tu (kliknite)

19 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania
Zverejnili sme poradie uchádzačov/uchádzačiek zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022 (kliknite) po vykonaní náhradného termínu prijímacej skúšky.

13 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania - aktualizácia
Aktualizovali sme zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

11 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania
Zverejnili sme zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku. Riaditeľ školy do uskutočnenia náhradného termínu prijímacej skúšky môže vydávať len rozhodnutia o prijatí, nie o neprijatí. Ďalšie rozhodnutia o prijatí na uvoľnené miesta uchádzačov, ktorí škole doručia potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude riaditeľ školy vydávať operatívne a zoznam s výsledkami prijímacieho konania bude priebežne aktualizovaný.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo
Salt Over Gold Logo Koncimskolu.sk Logo

SOCIÁLNE SIETE


Instagram