NOVINKY

17 SEP 2020
Mladý Európan 2020 - foto

Mladý Európan 2020(foto)

17. 9. 2020 sa v priestoroch Východoslovenského múzea uskutočnilo krajské kolo súťaže Mladý Európan 2020.Čítajte ďalej

15 SEP 2020
Ekonomická olympiáda  - foto

Ekonomická olympiáda

Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Ekonomickej olympiády, ktoré bolo pôvodne plánované na máj 2020. Súťažiaci tak získali dlhší čas na prípravu. Určite to využil Martin Albert Gbúr (IV.A), Čítajte ďalej

08 SEP 2020
MEMO 2020 - foto

MEMO 2020

V dňoch 28.8. - 4.9.2020 sa konal 14. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády. Členom slovenského tímu bol aj Norbert Micheľ (IV.A), ktorému sa darilo a v súťaži jednotlivcov si vybojoval striebornú medailu. Čítajte ďalej

19 AUG 2020
Zlatá medaila z EuPhO 2020 - foto

Zlatá medaila z EuPhO 2020

V šk. roku 2019/2020 sa vo fyzikálnej olympiáde uskutočnili, žiaľ, iba domáce kolá a krajské kolo kat. A. Neuskutočnili sa krajské kolá v kat. B, C, D, celoštátne kolo, ani medzinárodné kolo IPhO.Čítajte ďalej

06 AUG 2020
Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020  - foto

Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020

Za normálnych podmienok by sa 52. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády konal v Istanbule v dňoch 6.-15. júla 2020. Mimoriadna situácia presunula konanie do Tatranskej Lomnice. Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

21 SEP 2020

VSTUP DO BUDOVY V ČASE PANDÉMIE 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

17 SEP 2020

Konkurz do Gymposbandu
Dňa 24.9.2020  o 15,00 sa bude konať konkurz do Gymposbandu, ktorý bude prebiehať v priestoroch IF3. Tešíme sa na nové talenty. Vítaní sú hráči na strunové a dychové nástroje ( sólová a sprievodná gitara, klarinet, trúbka, flauta, pozauna, saxofón...) poprípade iné nástroje. Tešíme sa aj na  nové speváčky a spevákov.

Dana Halászová

16 SEP 2020

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol k 16. 09. 2020 aktualizovaný:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

11 SEP 2020

PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA - aktualizácia
MŠVVaŠ zverejnilo nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (dostupné kliknutím tu).
Pokyny pre žiakov (aktualizované)
Informácie pre rodičov (aktualizované)

04 SEP 2020

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 h v areáli školy.

03 SEP 2020

Pri príležitosti začiatku nového školského roku sa nám tradične prihovoril pán minister aj zriaďovateľ školy. Ich príhovory nájdete tu: príhovor ministra školstva, príhovor predsedu KSK.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE


Instagram