NOVINKY

05 JÚN 2020
Stretnutie a americkým diplomatom - foto

Stretnutie a americkým diplomatom

V stredu 3. júna 2020 sa študenti II.B stretli na hodine anglického jazyka (aj keď len online) s diplomatom z americkej ambasády, pánom Griffinom Rozellom. Témou stretnutia bola "Diplomacia a dezinformácie."Čítajte ďalej

04 JÚN 2020
Chemická olympiáda kategórie B - foto

Chemická olympiáda kategórie B

Ani mimoriadna situácia spojená s pandémiou koronavírusu našich mladých chemikov nezlomila a neodradila ich od poctivej práce a prípravy na jednotlivé kolá chemickej olympiády. Čítajte ďalej

03 JÚN 2020
Čo vieš o hviezdach? - foto

Čo vieš o hviezdach?

25. mája 2020 sa uskutočnil 30. ročník Celoslovenského finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" Čítajte ďalej

27 MÁJ 2020
Nové číslo Homo Studiosus  - foto

Nové číslo Homo Studiosus

Predstavujeme vám nové číslo nášho školského časopisu Homo Studiosus - špeciálne online číslo vydané počas pandémie, dokonca s rekordným počtom 72 strán. Robíme to pre vás a robíme to s láskou ❤︎. Vaša redakciaČítajte ďalej

13 MÁJ 2020
S riaditeľom školy o maturite - foto

S riaditeľom školy o maturite

V magazíne Regina RTVS bol odvysielaný rozhovor s riaditeľom školy Mgr. Ottom Révészom na tému maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie. Sledujte záznam v archíve RTVS na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/226611, minutáž 02.35 - 11.20.


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

05 JÚN 2020

Ústne skúšky DSD I TI 2020
Dńa 15.06.2020 sa uskutočnia ústne skúšky DSD I. Prví žiaci z harmonogramu sa majú dostaviť o 7.45 hod.Časový harmonogram pre jednotlivé miestnosti nájdete  na EDU v predmete RNJ. Prístup k informáciam bude umožnený aj žiakom, ktorí nenavštevujú RNJ.
Dostavte sa vždy aspoń 15 minút pred konaním vlastnej skúšky, po jej ukončení opustite budovu.Počas pobytu v škole je nutné mať nasadené rúško a rukavice.Nezabudnite si priniesť svoju prezentáciu na USB.
Úspešné vykonanie ústnej skúšky praje
Dana Halászová

05 JÚN 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje: počet obsadených miest: 121, počet voľných miest: 0. 

22 MÁJ 2020

SKÚŠKY DSD I- 26.5.2020
Dńa 26.5.2020 sa uskutoční písomná časť skúšky DSD I prezenčnou formou v budove školy. Dostavte sa o 7,50 . Pred budovou dodržujte 2m- rozostupy.Do budovy vstupujte po jednom a riaďte sa pokynmi pána školníka. Na vrátnici budú vaše zoznamy, kto ide do II.A a kto do IV.A. Zoznamy budú aj priamo na miestnostiach. Do školy prichádzate s rúškami, ktoré budete mať nasadené počas celého pobytu v škole.Na vrátnici dostanete rukavice, tie musíte mať počas celého pobytu v škole na rukách.Prineste si aspoň 2 čierne perá. Konzumovať nápoje a potraviny nebude možné.Plánované ukončenie skúšky je o 12,50. Po skúške opúšťate školu smerom na školský dvor opäť po jednom.

Držíme palce a tešíme sa na stretnutie.

21 MÁJ 2020

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 (kliknite).

07 MÁJ 2020

Zverejnili sme nové kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 na https://www.gympos.sk/uchadzaci.

04 MÁJ 2020

ANI SŤAŽENÉ PODMIENKY NEPRIPRAVIA POŠTOVÁKOV O VÝHODY
Aj v čase mimoriadnej situácie budú naši žiaci vo všetkých predmetoch hodnotení známkou. Z médií sa dozvedáme, že väčšina škôl má problém plniť ciele vyučovacích predmetov a uzavrieť polrok vysvedčením so známkami. Na Poštovej sa to darí vďaka súčinnosti žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú denne v kontakte na diaľku už ôsmy týždeň. Nebolo by nič jednoduchšie ako dopriať si pár mesiacov mimoriadneho voľna. My sme zvolili náročnejšiu cestu: dopriať žiakom vzdelanie a neobmedzovať ich príležitosti po skočení mimoriadnej situácie – príležitosti na štúdium v zahraničí, na účasť v projektoch, či podporu v grantovom programe.
Kvôli vám chceme byť a vďaka vám sme výnimoční.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE