NOVINKY

30 JÚN 2020

Ukončenie školského roku

   

29 JÚN 2020
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A - foto

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A

Dňa 23. 06. 2020 sa konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A.Čítajte ďalej

25 JÚN 2020
Celoštátne kolo súťaže

Celoštátne kolo súťaže "Turnaj mladých fyzikov"

V dňoch 18.6. - 19.6.2020 sa konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov - online. Čítajte ďalej

25 JÚN 2020
Finále Slovenskej debatnej ligy - foto

Finále Slovenskej debatnej ligy

V dňoch 6. – 8. júna 2020 sa uskutočnil online finálový debatný turnaj tohtoročnej debatnej sezóny.Čítajte ďalej

24 JÚN 2020
Medziriadky 2020 - foto

Medziriadky 2020

V aktuálnom ročníku literárnej súťaže Medziriadky nás úspešne reprezentuje Marína Hluchá z III.C, ktorá bola v konkurencii 400 súťažiacich vybraná medzi 50 účastníkov letného sústredenia. Blahoželáme! Čítajte súťažnú poviedku a súťažnú poéziu.


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

15 JÚN 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje: počet obsadených miest: 121, počet voľných miest: 0. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa neuskutoční. Odvolania uchádzačov, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

05 JÚN 2020

Ústne skúšky DSD I TI 2020
Dńa 15.06.2020 sa uskutočnia ústne skúšky DSD I. Prví žiaci z harmonogramu sa majú dostaviť o 7.45 hod.Časový harmonogram pre jednotlivé miestnosti nájdete  na EDU v predmete RNJ. Prístup k informáciam bude umožnený aj žiakom, ktorí nenavštevujú RNJ.
Dostavte sa vždy aspoń 15 minút pred konaním vlastnej skúšky, po jej ukončení opustite budovu.Počas pobytu v škole je nutné mať nasadené rúško a rukavice.Nezabudnite si priniesť svoju prezentáciu na USB.
Úspešné vykonanie ústnej skúšky praje
Dana Halászová

05 JÚN 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje: počet obsadených miest: 121, počet voľných miest: 0. 

22 MÁJ 2020

SKÚŠKY DSD I- 26.5.2020
Dńa 26.5.2020 sa uskutoční písomná časť skúšky DSD I prezenčnou formou v budove školy. Dostavte sa o 7,50 . Pred budovou dodržujte 2m- rozostupy.Do budovy vstupujte po jednom a riaďte sa pokynmi pána školníka. Na vrátnici budú vaše zoznamy, kto ide do II.A a kto do IV.A. Zoznamy budú aj priamo na miestnostiach. Do školy prichádzate s rúškami, ktoré budete mať nasadené počas celého pobytu v škole.Na vrátnici dostanete rukavice, tie musíte mať počas celého pobytu v škole na rukách.Prineste si aspoň 2 čierne perá. Konzumovať nápoje a potraviny nebude možné.Plánované ukončenie skúšky je o 12,50. Po skúške opúšťate školu smerom na školský dvor opäť po jednom.

Držíme palce a tešíme sa na stretnutie.

21 MÁJ 2020

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 (kliknite).

07 MÁJ 2020

Zverejnili sme nové kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 na https://www.gympos.sk/uchadzaci.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE


Instagram