NOVINKY

20 APR 2018
Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov - foto

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov

V dňoch 18.4. - 20.4.2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov. Naši žiaci postúpili do finálového kola, kde získali 2. miesto.Čítajte ďalej

20 APR 2018
Astronomická olympiáda - foto

Astronomická olympiáda

Celoslovenské finálové kolo AO sa konalo v dňoch 16. až 17. 4. 2018 v Žiari nad Hronom. Čítajte ďalej

19 APR 2018
Chemická olympiáda kategórie B - foto

Chemická olympiáda kategórie B

Dňa 5. apríla 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B. Čítajte ďalej

19 APR 2018
Medzinárodná debatná súťaž v angličtine v Bratislave - foto

Medzinárodná debatná súťaž v angličtine v Bratislave

V dňoch 13. - 16. apríla 2018 sa v Bratislave už po niekoľkýkrát uskutočnila medzinárodná debatná súťaž v anglickom jazyku za účasti 24 tímov. Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

19 APR 2018

Dňa 20. apríla 2018 sa navždy rozlúčime s Mgr. Štefanom Obyšovským, ktorý stál pri zrode nášho gymnázia a v rokoch 1990 až 1994 bol jeho riaditeľom. Svojím vzťahom k matematike a fyzike, ktoré vyučoval s precíznosťou a zanietením, ovplyvnil smerovanie mnohých svojich žiakov aj kolegov. V búrlivom období Nežnej revolúcie si získal dôveru kolegov postavenú na jeho pevnom charaktere a jemu vlastnej ľudskosti, rozhodnosti a spoľahlivosti, keď si ho zvolili do funkcie riaditeľa školy. Vďaka jeho priateľskej povahe navždy zostane v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke!

16 APR 2018

Oznam pre účastníkov exkurzie CERN

Dňa 17. 4. 2018 v čase od 10.30 do  10.45 sa vo fyzikálnom laboratóriu uskutoční informačné stretnutie k exkurzii. Účasť nutná.

06 APR 2018

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 12. apríla 2018 o 16.30 h v budove školy.

04 APR 2018

Dňa 9. 4. 2018 sa počas 4. a 5. vyučovacej hodiny v triede IV.B uskutoční školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program vzdelávanie Logo Projekty Erasmus+ Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE

SUPLOVANIE