NOVINKY

22 OKT 2020
Projekt ERASMUS+ - foto

Projekt ERASMUS+

Projekt ERASMUS+ školské partnerstvá V r. 2020 - 2022 bude naša škola realizovať ďalší projekt s názvom "Salt over gold - myth or truth?". Čítajte ďalej

21 OKT 2020
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády - foto

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

6. 10. 2020 sa online formou uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. A. Čabrák /III.A/ obsadil 8. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. BLAHOŽELÁME!

11 OKT 2020
Hviezdoslavov Kubín - foto

Hviezdoslavov Kubín

V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína nás úspešne reprezentovala Daša Belková zo IV.B, v prednese poézie získala 2 miesto a Branislav Lacko z II. B získal III. miesto, blahoželáme.

28 SEP 2020
IMO 2020 - foto

IMO 2020

Na medzinárodnej matematickej olympiáde IMO 2020, ktorá sa uskutočnila 19. – 28. 9. 2020 dištančnou formou, si Matej Hanus z bývalej IV.A vybojoval bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme! Čítajte ďalej

24 SEP 2020
Krajské kolo Dejepisnej olympiády - foto

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V septembri sa online uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. A. Čabrák (III.A) obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. BLAHOŽELÁME!Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

28 OKT 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím číslo: 2020/17949:1-A1810 určil, že jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30. októbra, 2., 6. a 9. novembra 2020. Rozhodnutie v plnom znení dostupné tu.

12 OKT 2020

Opakovanej voľby do rady školy z rodičov žiakov sa zúčastnilo 46 z 511 oprávnených voličov. V tajných voľbách boli do rady školy zvolení:
1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (29 hlasov),
2. MUDr. RNDr. Gabriela Šedivá (23 hlasov),
3. Ing. Adriana Mandzáková (17 hlasov).
Ďalšie poradie kandidátov: 
4. Ing. Eduard Nemec (16 hlasov).
Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.

11 OKT 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 bude od pondelka 12. 10. 2020 v stredných školách mimoriadne prerušené vyučovanie a školy prejdú na dištančné vzdelávanie. V tejto súvislosti je zavedený nový rozvrh hodín platný v čase dištančného vzdelávania s pôvodným časovým rozvrhnutím (1. hodina začína o 7.50 h). Všetky hodiny budú prebiehať online formou v prostredí MS Teams, kde sú pre jednotlivé hodiny vytvorené kanály v príslušnom tíme (triednom alebo ročníkovom). Podmienky dištančného vzdelávania nájdete tu.
V septembrovom mapovaní možností vzdelávania na diaľku sa najčastejšie objavovala požiadavka na zníženie množstva domácich úloh a skrátenie času stráveného pred obrazovkou počítača striedaním online a offline hodín. Preto sme na obdobie dištančného vzdelávania zaviedli rozvrh, v ktorom sú niektoré hodiny spojené do dvojhodinoviek, aby ste mali menej rôznych predmetov a DÚ denne. Režim striedania online a offline formy vyučovania volia učitelia tak, aby aj vyučovanie na diaľku bolo čo možno najefektívnejšie. Veríme, že toto obdobie, keď školské lavice, tabuľu a kriedu vymeníme za počítač, či mobil, bude trvať len krátko.

08 OKT 2020

Vážení rodičia, 
ďakujeme pekne všetkým za dnešnú účasť vo voľbách do rady školy z rodičov žiakov školy. Vzhladom na to, že sa dnes nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy určil termín opakovanej voľby na pondelok 12. októbra 2020 v čase od 15.30 h do 17.00 h na školskom dvore.
Dovoľujeme si Vás všetkých požiadať o Váš čas v pondelok, aby zloženie rady školy odpovedalo prejavu vôle väčšiny rodičov.

30 SEP 2020

Obedy v školskej jedálni na SPŠ dopravná sa pre žiakov Gymnázia, Poštová 9, Košice vydávajú v skrátenom čase od 12.30 h do 14.30 h. Preto sa upravuje časový rozvrh vyučovacích hodín nasledovne:

1. hodina    7.45 - 8.30
2. hodina    8.35 - 9.20
3. hodina    9.30 - 10.15
4. hodina   10.35 - 11.20
5. hodina   11.25 - 12.10
6. hodina   12.20 - 13.05
7. hodina   13.10 - 13.55
8. hodina   14.15 - 15.00
9. hodina   15.05 - 15.50

21 SEP 2020

VSTUP DO BUDOVY V ČASE PANDÉMIE 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE


Instagram