NOVINKY

24 APR 2019
Čo vieš o hviezdach - foto

Čo vieš o hviezdach

15. - 17. 04. 2019 sa uskutočnilo Krajské kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" , na ktorom sa po postupe z okresného kola zúčastnil aj žiak našej školy.Čítajte ďalej

24 APR 2019
Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády - foto

Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády

Celoslovenské finálové kolo 13. ročníka Astronomickej olympiády sa konalo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. Súťažilo 18 žiakov, našu školu reprezentovalo šesť žiakov.Čítajte ďalej

24 APR 2019
Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku - foto

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. a 17. 4. 2019 sa konalo Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval Igor Jutka z II. C triedy, ktorý v kategórii B1 obsadil 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

24 APR 2019
Deň narcisov - foto

Deň narcisov(foto)

Každoročne sa zapájame do najväčšej celoslovenskej charitatívnej akcie "Deň narcisov" a inak to nebolo ani tentoraz.Čítajte ďalej

18 APR 2019
Chemická olympiáda kategória B  - foto

Chemická olympiáda kategória B

Dňa 4.4.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády Kategórie B. Snaha našich riešiteľov znova neostala bez výsledku. Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

11 APR 2019

Dňa 11. apríla 2019 sa konali doplňujúce voľby do rady školy na voleného člena Rady školy  pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice z rodičov žiakov. Zvolení boli : Ing. Jana Končeková a PaedDr. Marko Bačo.

01 APR 2019

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 11. apríla 2019 o 16.30 h v budove školy.

25 MAR 2019

Ústna skúška DSD I
sa uskutoční dńa 27.03.2019. Plánovaný začiatok je o 7,50 hod. v miestnosti 2.A triedy.
Skúška bude prebiehať podľa harmonogramu vyveseného na dverách miestností U1 a 2.A.
Prosíme žiakov, aby sa riadili harmonogramom, zobrali si so sebou desiatu, nápoje a zálohu prezentácie na USB. Držíme palce.

19 MAR 2019

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a portál Knihy na dosah vyhlasujú motivačnú kampaň s názvom Ukáž sa! určenú začínajúcim autorom. 

08 MAR 2019

Písomná skúška DSD I
sa uskutoční dńa 14.03.2019 v miestnosti I.A. Prezentácia a úvodné pokyny prebehnú v čase od 9,00 do 9,30 hod. Začiatok testovania je o 9,30 hodine. Predpokladaný záver písomnej časti je o 13,05 hodine. Prineste si so sebou 2 čierne a jedno modré pero, desiatu a nápoj. Skúška nie je verejná, môžu sa jej zúčastniť len žiaci prihlásení na TI DSD I 2019. Držíme palce!

04 MAR 2019

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Dňa 6.3.2019 sa uskutoční školské kolo SOČ. 
Obhajoby prác prebehnú na 6. až 7. vyučovacej hodine v biologickom laboratóriu.
Prosíme všetkých súťažiacich o dochvíľnosť.
Tešíme sa na Vás.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program vzdelávanie Logo Projekty Erasmus+ Logo Euconnectour Logo

SOCIÁLNE SIETE