NOVINKY

29 SEP 2022
Prezentácia Masarykovej univerzity - foto

Prezentácia Masarykovej univerzity

Dňa 29.09.2022 sa uskutočnila prezentácia Masarykovej univerzity. Prezentáciu mala ambasádorka MUNI Erika Bajusová, študentka Prírodovedeckej fakulty. Na stretnutí bolo 27 štvrtákov, ktorí majú záujem študovať na tejto univerzite.

27 SEP 2022
Projektová exkurzia v 1. ročníku - foto

Projektová exkurzia v 1. ročníku(foto)

V dňoch 23. – 25. septembra sa žiaci prváckych tried zúčastnili exkurzie Národné dejiny v krásnej literatúre s cieľom bolo prepojiť literatúru s tajomstvami histórie, ktoré v sebe ukrýva Stará Ľubovňa a jej okolie.Čítajte ďalej

23 SEP 2022
FEMALE LEADERSHIP INNOVATION CAMP - foto

FEMALE LEADERSHIP INNOVATION CAMP

Pre študentky stredných skôl, ktoré v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), bola v spolupráci so Citi Foundation pripravená súťaž Citi Female Leadership Innovation Camp v Bratislave. Čítajte ďalej

20 SEP 2022
Biologická exkurzia na Liptove - foto

Biologická exkurzia na Liptove

Dňa 20.9.2022 sa žiaci I.A, I.C a II.E zúčastnili biologickej exkurzie na Liptove.Čítajte ďalej

20 SEP 2022
Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach - foto

Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach

V uplynulom školskom roku sa najúspešnejší súťažiaci z celoštátnych kôl jednotlivých olympiád zúčastnili na 14 medzinárodných súťažiach, odkiaľ priniesli na Slovensko 26 bronzových, 14 strieborných a 2 zlaté medaily.Čítajte ďalej


ĎALŠIE NOVINKY >

OZNAMY

30 SEP 2022


Program vyvrcholí koncertom našej školskej kapely GYMPOSBAND o 19.00 h. Ste srdečne pozvaní!

21 SEP 2022

Milí Poštovaci, 

s veľkou radosťou Vás všetkých pozývame na Imatrikulačný ples prvákov, ktorý sa uskutoční v piatok 30.9.2022 v Dome umenia od 17:30-23:00. Cena lístka je 7€. Lístok si môžete kúpiť prostredníctvom svojho triedneho zástupcu v školskom parlamente. Lístok si môže zakúpiť iba žiak nášho gymnázia, vstupenka je viazaná na meno žiaka.
Na tento ples sme zvolili povinný dresscode na tému: Red Carpet
20 SEP 2022

AMAVET
Asociácia pre mládež, vedu a
 techniku spustila pre žiakov 25. ročník postupovej projektovej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT)

O čo ide? FVAT je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-technickej činnosti žiakov. Je schválenou súťažou a spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR. Účastníci prezentujú svoje projekty formou posterovej prezentácie v rôznych vedných oblastiach – kategóriách: Biológia, Chémia, Medicína a zdravotníctvo, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Spoločenské vedy.

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Víťazi finále (video zostrih) získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Cieľom festivalu je už 25 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha vo vede a technike, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovanú na potreby praxe.

Čo priniesol festival účastníkom? „Chuť tvoriť, študovať a objavovať nové veci“. „Naštartovalo ma to v tvorbe projektu a vo vývoji“. „Veľa skúseností, odhodlanie pokračovať v tom, čo robím“. „Motiváciu do ďalšieho rozvoja a sebarealizácie“. „Lepšie rozprávanie a vystupovanie, dodalo mi to sebavedomie“. „Spoznala som nových priateľov s vedeckými záujmami“.

Prihlasovanie projektov je možné do 5. 10. 2022 (vrátane) na https://www.festivalvedy.sk/. 

20 SEP 2022

Konzultačné hodiny s dobrovoľníčkou Emmy Nieland
Od 26.9.2022 je možné využívať konzultačné hodiny, ktoré bude na našej škole poskytovať dobrovoľníčka zo SRN Emmy Nieland. Žiaci si môžu konzultáciu rezervovať prostredníctvom aplikácie Teams, v tíme Žiaci, kanáli Všeobecné, na karte Sprechstunde Emmy. Tému konzultácie zadávate pri rezervácii.
Riaďte sa, prosím, dolu uvedenými konzultačnými hodinami a miestnosťou.
Konzultačné hodiny na školský rok 2022/2023:
PO: 14,30 - 16,00 - všetci žiaci - v I.C

UT: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
ST: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
ŠT: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
PI:  14,30 - 16,00 - všetci žiaci - v I.C

 
 

31 AUG 2022

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2022 o 16.00 h v areáli školy.

31 AUG 2022

Milí žiaci a rodičia,
školský rok otvoríme v pondelok 5. 9. 2022 slávnosťou na školskom dvore po krátkych triednických hodinách v triedach so začiatkom o 8.00 h.
V zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: Zelená otvoreným školám (dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf) je pred nástupom do školy potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, a to buď prostredníctvom EduPage alebo listinne použitím formulára https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf.


ĎALŠIE OZNAMY >

KALENDÁR

PROJEKTYOperačný program ľudské zdroje Logo Euconnectour Logo
Salt Over Gold Logo Koncimskolu.sk Logo

SOCIÁLNE SIETE


Instagram