Oznamy

19 APR 2017

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila 4. ročník programu "Přírodovědná stipendia Husovy nadace" určené žiakom ČR a SR maturujúcim v tomto školskom roku, ktorí sú prijatí na univerzitné štúdium programov matematiky, fyziky, chémie, biológie alebo medicíny. Podmienky pre udelenie štipendia sú dostupné na www.vnjh.cz.


06 APR 2017

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16.30 hodine v budove školy.


27 MAR 2017

Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE organizuje dňa 5. 4. 2017 od 12.00 hod. medzinárodné podujatie ARDUINO DAY. Viac info na arduinoday.kpi.fei.tuke.sk, facebook udalosť.


16 MAR 2017

Zverejnili sme Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 (kliknite).


27 FEB 2017

SOČ
Školské kolo SOČ sa uskutoční 2.3.2017 na 2. a 3. vyučovacej hodine v biologickom laboratóriu.
Ďakujeme!
Prihlasovanie do systému : www.siov.sk


22 FEB 2017

Pozývame vás na prednášku "Umelá inteligencia a jej miesto v živote modernej spoločnosti" našej úspešnej absolventky doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. Termín prednášky: 15.3.2017. Registrácia na https://goo.gl/forms/QlqFF7Mi8aSmh2EC3 do 2.3.2017.


22 FEB 2017

Oznam pre všetkých študentov zapojených do SOČ.
Školské kolo SOČ sa uskutoční 2.3.2017 / miestnosť a čas upresníme/.
Prosíme súťažiacich, aby prišli potvrdiť svoju účasť do kabinetu BIO p.p. Kolesárovej.
Ďakujeme!
Prihlasovanie do systému : www.siov.sk


22 MAR 2017

Informácie a vyhlásenie o poukázaní 2% dane prijímateľovi Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach na stiahnutie (.docx, .pdf).


09 FEB 2017

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 10. 2. 2017 voľno z organizačných dôvodov (Deň otvorených dverí).


08 FEB 2017

Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutoční 15.2.2017. Súťaží sa písomnou a ústnou formou (vypracovaním testových úloh a obhajobou vypracovanej samostatnej písomnej práce). Prihlásiť sa môžete do 13.2.2017 u p. prof. Petrekovej. Podrobnejšie informácie na www.iuventa.sk/


02 FEB 2017

Pozývame vás na náš Deň otvorených dverí v piatok 10.2.2017 od 9.00 do 16.00 hod. Nenechajte si ujsť zaujímavé aktivity pod vedením žiakov a učiteľov, informácie o štúdiu, či prehliadku priestorov školy.


27 JAN 2017

Školské kolo Geografickej olympiády, kategória Z, bude prebiehať 2.2.2017 od 15.00 do 16.00 (registrácia od 12.00 do 15.10) online na www.mapaslovakia.sk v sekcii Geografická olympiáda. Súťažný test má 30 úloh, čas trvania 35 minút. Správne riešenia úloh budú zverejnené 2.2. o 19.00, poradie súťažiacich bude oznámené do 9.2. na stránke www.mapaslovakia.sk a www.regionalnageografia.sk.


24 JAN 2017

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciaciach vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9.2.2017. Podrobné info na www.upjs.sk.


18 JAN 2017

Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody v Banskej Bystrici vyhlasuje 5. ročník literárnej súťaže Múdra príroda, do ktorej sa môžu zapojiť aj stredoškoláci. Téma pre rok 2017 je Nebojíme sa hávede?! Cieľom je slovný opis, či humorná príhoda, ktorá pozitívne vyzdvihuje vlastnosti užitočného hmyzu, pavúkov, žiab, hadov, netopierov či iných živočíchov, ktoré s nami môžu aj nemusia zdieľať spoločný priestor. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na ich dôležitú funkciu a vzbudiť u svojich rovestníkov pocit úcty a pokory. Termín uzávierky súťaže je 28. február 2017. Propozície súťaže nájdete na stránke mudrapriroda.sazp.sk         


12 JAN 2017

Blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET spustila  registráciu do súťaže JUNIOR INTERNET. Prihlásiť svoje práce môžete do 26.2.2017.


09 JAN 2017

Logo pre Euconnectour projekt.
Pomôžte nám vybrať najkrajšie logo z finálového kola v on-line hlasovaní na:
https://euconnectour.gympos.sk/?p=173 
Hlasovať môžete do 31. 1. 2017.
Ďakujeme za vaše hlasy.


02 JAN 2017

Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v partnerstve s NESS KDC Košice a KSK vyhlasuje 3. ročník súťaže v tvorbe webových stránok na témy: "Knihy, ktoré mi zmenili život" alebo"Viem cestovať, kam chcem?" v termíne od 30.1.2017 do 24.2.2017. Propozície na stiahnutie (pdf), registrácia od 9.1.2017 na www.spseke.sk.