Oznamy

05 JAN 2021

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (plné znenie dostupné kliknutím tu) sa v školskom roku 2020/2021
- ruší externá časť maturitnej skúšky,
- predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31. 3. 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku, 
- upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.

Odpovede ministerstva školstva na často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím nájdete kliknutím tu.


05 JAN 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31. 12. 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11. 1. 2021 pokračuje dištančnou formou. Tlačová správa a vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021, v ktorom informuje o pláne na otvorenie škôl v januári 2021 je dostupné na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/. Predbežne je obnovenie prezenčného vyučovania v našej škole plánované od 25. 1. 2021.