Oznamy

26 MAR 2020

Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za mimoriadne nasadenie, trpezlivosť a prejavenú empatiu v náročnom procese zavádzania dištančného vzdelávania na Poštovej. TÝŽDEŇ OD 30. MARCA DO 05. APRÍLA BUDE BEZ DOMÁCICH ZADANÍ. Základné podmienky vzdelávania na diaľku nájdete kliknutím tu.


26 MAR 2020

KONTAKTY počas prerušenia vyučovania:
e-mail: skola@gympos.sk
telefón: +421556226604 riaditeľ školy, +421556224917 účtovníčka
ÚPVS slovensko.sk: číslo schránky E0006572307, IČO 00160997

Rozšírené KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY Mgr. Dominiky Kačmárovej: 
Po-St 13.00 h - 15.00 h, Št 13.00 h -17.00 h, Pi 8.00 h - 15.00 h
Kontakt: kacmarova@gympos.sk, prostredníctvom Microsoft Teams, resp. podľa vzájomnej dohody


26 MAR 2020

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Okrem iného v sekcii https://www.ucimenadialku.sk/podpora/ predstavuje podporné nástroje pre učiteľov, rodičov a žiakov.


26 MAR 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rozhodnutie ministra školstva v plnom znení nájdete kliknutím tu.


20 MAR 2020

Základné informácie o podmienkach vzdelávania na diaľku nájdete kliknutím tu.


19 MAR 2020

Z rozhodnutia ministerstva školstva sa v tomto roku Celoštátne kolo TMF neuskutoční. O postupe pri výbere reprezentačného tímu na IYPT (ak sa uskutoční a epidemiologická situácia nám umožní sa ho zúčastniť) budeme informovaní.


16 MAR 2020

Ústne skúšky DSD I
Vzhhľadom k aktuálnej situácii budeme musieť posunúť aj termín konania ústnej skúšky. Čakáme na pokyny, určite ich nebudeme realizovať v marci. Sledujte prosím našu stránku.
Za pochopenie ďakujem.
Dana Halászová


12 MAR 2020

Dňa 12. 03. 2020 bolo vydané Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach (.pdf).

KONTAKTY počas prerušenia vyučovania:
e-mail: skola@gympos.sk
telefón: +421556226604 riaditeľ školy, +421556224917 účtovníčka
ÚPVS slovensko.sk: číslo schránky E0006572307, IČO 00160997


10 MAR 2020

Aktualizované usmernenia v súvislosti s ochorením COVID-19:
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu (.pdf)
Usmernenie hlavného hygienika SR, tretia aktualizácia (online)
Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 (.pdf)

Prehľad odporúčaní a usmernení nájdete kliknutím tu.


10 MAR 2020

Prerušenie vyučovania v škole pokračuje do piatku 13. marca 2020. O aktuálnych opatreniach Vás aj naďalej budeme informovať prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy.


09 MAR 2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu je dostupné na https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/.

Prehľad usmernení a odporúčaní vydaných v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vyvoláva respiračné ochorenie COVID-19, nájdete kliknutím tu
Zároveň Vás aj naďalej budeme bezprostredne informovať o aktuálnych opatreniach prostredníctvom e-mailu. Vydané opatrenia nemajú za cieľ šíriť paniku, naopak, vyzývajú nás všetkých k uvedomelému a zodpovednému prístupu v záujme zabránenia šíreniu infekcie.


09 MAR 2020

Písomné skúšky DSD I TI 2020
V súvislosti s vývojom aktuálnej situácie s dochádzkou sme sa po konzultácii s nemeckou stranou rozhodli presunúť DSD skúšku na náhradný termín. O konaní náhradného termínu budeme informovať hneď, ako bude stanovený nemeckou stranou. Definitívny termín ústnej skúšky bude zverejnený na webe v pondelok 16.3.2020. Ďakujeme za pochopenie.
Dana Halászová


09 MAR 2020

Vážení žiaci, žiadame vás o bezodkladné vyplnenie formulára v súvislosti s miestom Vášho pobytu počas jarných prázdnin dostupného na https://lnk.sk/yCOW (na základe pokynu č. 6/2020 predsedu Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia).


09 MAR 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom v dňoch 9. 3. 2020  a 10. 3. 2020 voľno z organizačných dôvodov (na základe pokynu č. 6/2020 predsedu Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia).
O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy.
Kontakty: 055 622 49 17 (hospodárska kancelária), 055 622 66 04 (riaditeľ školy), skola@gympos.sk


08 MAR 2020

Vážení rodičia a žiaci,
usmernenia a odporúčania vydané v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vyvoláva respiračné ochorenie COVID-19, nájdete kliknutím tu. Zároveň Vás aj naďalej budeme bezprostredne informovať o aktuálnych opatreniach prostredníctvom e-mailu. Vydané opatrenia nemajú za cieľ šíriť paniku, naopak, vyzývajú nás všetkých k uvedomelému a zodpovednému prístupu v záujme zabránenia šíreniu infekcie.


25 FEB 2020

Dňa 27.2.2020 sa uskutoční školské kolo SOČ v učebni IF3 počas štvrtej vyučovacej hodiny. 
"Súťažiacim prajeme veľa šťastia pri obhajobe svojho bádania."


18 FEB 2020

Zapojte sa do 11. ročníka literárnej súťaže Medziriadky, ktorá je otvorená pre všetkých začínajúcich autorov prózy, poézie aj drámy. Propozície na https://medziriadky.sk/sutaz/.
Na finalistov čaká letná škola literatúry a autorské čítania s renomovanými autormi v priebehu celého roka. V minulom ročníku nás úspešne reprezentoval Blažej Fabian z III.C. Jeho víťaznú poviedku nájdete tu. Príjemné čítanie!


17 FEB 2020

Pilotné skúšky DSD I
Dňa 19.02.2020 sa počas 5. a 6. vyučovacej hodiny uskutočnia pilotné skúšky DSD I v miestnosti II.A. Pilkotnej skúšky sa môžu zúčasrniť len žiaci, ktorí absolvujú skúšku DSD TI 2020.


11 FEB 2020

Dňa 12.2. 2020 na 1. a 2. vyučovacej hodine sa uskutoční online kolo celoštátnej súťaže Python Cup 2020 v učebniach INF1 a INF2. Doteraz prihlásení žiaci:
Zvara Adam, Uličný Chris, Nguyen Hoang Viet, Girašek Jakub 4.B,
Voronič Michal, Tarča Matej, Pastula  Branislav, Novák Samuel, Mravec Benjamín, Chovančák Tomáš, Demčáková Katarína 4.A,
Štencl Matej, Rajczy Pavol 3.D,
Tomášek Matej, Hudymáč Martin 3.C,
Móder  Lukas, Marcin Michal  3.B,
Takáč Kamil 2.D
Možní záujemcovia o súťaženie sa môžu ešte prihlásiť u J. Hvizdošovej.
 


10 FEB 2020

Stretnutie  záujemcov o dobrovoľníctvo v Červenom kríži sa uskutoční 18.2.2020 o 15.00 v budove SČK na Komenského 19, 2.poschodie. Záujemcovia z radov členov SČK hláste sa do konca týždňa u p.p.Kovářovej


10 FEB 2020

Milí štvrtáci,
na stránke Maturitné skúšky nájdete video o tom, ako funguje maturitná skúška a jej hodnotenie, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a čo vás čaká pri ústnej maturite.
Ako funguje maturitná skúška?
Ako sa hodnotí externá časť maturity?
Ako prebieha maturitná skúška?  


11 FEB 2020

Milí Poštováci,

Dňa 11.2.2020  - utorok -sa pred učebňou biológie uskutoční SWAP kníh. Ak máte doma knihu, ktorú by ste chceli vymeniť za inú, prípadne chcete za symbolickú cenu získať nový príbeh od niekoho, kto ho už prečítal, ste vítaní :)
Vyzbierané peniaze poputujú na rehabilitačné oddelenie DFNsP Košice a knihy, ktoré ostanú, budú k dispozícii v poličkách na horných chodbách.
Viac informácií u Laury Mihalikovej a Katky Benkovej v III.E triede.

Tešíme sa na vás a vaše knihy :)


10 FEB 2020

Dňa 24.2.2020 od 8.00 do 11.00 sa na našej škole uskutoční mobilný odber krvi v rámci 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi organizovanej Červeným krížom. Záujemcovia, dobrovoľníci hláste sa u p.p.Kovářovej. Všetkým pekne ďakujeme.


10 FEB 2020

Dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. Pri účasti 58 súťažiacich  v kategórii A zvíťazili Marína Hluchá, 3.C a  Laura Tkáčiková, 3.C obe s počtom bodov 33,
v kategórii B 1.miesto Helena Hanusová 1.A 34 b, 2.miesto Katarína Urdzíková 1.D 27bodov. Tieto súťažiace budú reprezentovať našu školu v Krajskom kole biologickej olympiády.. Výsledková listina s bodovým ziskom ostatných súťažiacich je vyvesená v biologickom laboratóriu.


07 FEB 2020

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Milí študenti, oznamujeme všetkým petencionálnym súťažiacim, že školské kolo SOČ sa uskutoční 27.2.2020 počas 4. a  5. vyučovacej hodiny v biologickom laboratóriu. Preto Vás prosíme, aby ste sa do 25.2.2020 prišli zaregistrovať k p. Kolesárovej do biologického kabinetu. Na prípadné zmeny Vás čo najskôr  upozorníme.
TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE PRÁCE!


05 FEB 2020

DSD I Crash-Tag
Dňa 12.02.2020 sa v miestnosti II.A triedy uskutoční pilotné testovanie DSD I TI 2020. Prosíme žiakov, aby sa do II.A dostavili o 8,00. Prineste si so sebou 2 čierne perá. Testovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sú prihlásení na TI DSD I 2020.


05 FEB 2020

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Talenty Novej Európy, prihláste sa na https://www.tne.sk!


05 FEB 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 7. 2. 2020 voľno z organizačných dôvodov (Deň otvorených dverí).


31 JAN 2020

Školské kolo GO, kategória Z sa uskutoční 5.2.2020 o 14.30 on-line formou. Registrácia bude prebiehať od 13.00 do14.15 v učebni U3. Podrobnejšie informácie u p.p. Rosiča.


27 JAN 2020

Dňa 5.2.2020 o 9.30 sa v učebni biológie uskutoční školské kolo Biologickej olympiády.Prihlásiť sa môžete u p.p.Kovářovej do 4.2.2020.


14 JAN 2020

Nenechaj si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 28.-29. marca 2020 v Kunsthalle! Prihlás sa čím skôr na https://hackkosice.com.
V ročníku 2019 zo 14 zúčastnených Poštovákov 2 tímy vyhrali vecné ceny.