Oznamy

13 APR 2021

Dňa 11. apríla 2021 nás vo veku 66 rokov navždy opustil náš dlhoročný zamestnanec Dušan Hlubeň. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. 4. 2021 o 9.00 h na Verejnom cintoríne v Košiciach. Česť jeho pamiatke!


09 APR 2021

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a s Uznesením vlády SR č. 160/2021 zo 17. marca 2021 v znení neskorších predpisov 169/2021 a 176/2021 sa od 12. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo štvrtom ročníku Gymnázia, Poštová 9, Košice. Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. V tejto súvislosti sme v školskom IS edupage zverejnili rozvrh platný pre obdobie od 12. apríla 2021. Súvisiace predpisy: rozhodnutie MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf), manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl (https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf).


06 APR 2021

Girl's Day - 22. apríl 2021 - kariérny deň pre stredoškoláčky pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT. Viac informácií a registrácia na www.girlsday.sk.


22 MAR 2021

INFORMÁCIA PRE MATURANTOV
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf.


22 MAR 2021

Aj v tomto roku sa prostredníctvom občianskeho združenia ZRPŠ pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach uchádzame o Vašu priazeň pri rozhodovaní venovať 2% z Vašich daní. Viac informácií o využití takto získaných finančných prostriedkov pre našich žiakov a všetky súvisiace tlačivá nájdete v sekcii informácie: https://www.gympos.sk/rozne/dve-percenta-dane/


25 FEB 2021


Ak vám nie je ľahostajný svet naokolo a chcete niečo zmeniť, predstavujeme vám jedinečnú možnosť zapojiť sa do enviro projektu "Poď a recykluj". Je jedno či ste prváci alebo maturanti, stačí sa len prihlásiť. Čakajú vás zaujímavé prednášky popredných osobností EKO sveta na Slovensku o recyklácii a zero waste, rôzne aktivity, vyhrať môžete zaujímavé knihy a v neposlednom rade získať Youthpass – diplom, ktorý vám vie okrem iného veľmi pomôcť pri výbere na VŠ. Stretnutia sa konajú vždy v stredu na Zoome.
Prihlásiť sa môžete na: https://bit.ly/3aMiFdf
Uprednostňujte termíny 10.3. a 24.3.2021, ale pokojne aj všetky dostupné, ak vás téma stretnutí osloví :)


16 FEB 2021

MISIA MARS
  Dr. Michaela Musilová, MSc
„Pozývam žiakov a učiteľov stredných škôl na Misiu Mars 3. Verím, že v dnešnej náročnej dobe bude práve Misia Mars pre stredoškolákov vítaným impulzom.“
Súťaž Misia Mars 3 štartujeme v deň pristátia americkej sondy NASA na Marse, teda vo štvrtok 18. februára.
Registrácia projektov je možná do 9. mája 2021 na webovej stránke www.misiamars.sk <https://seas.us8.list-manage.com/track/click?u=2aeb0bc4b334c5db0845ec5d9&id=45ff5ce625&e=2976142e22> , kde nájdete všetky podrobné informácie.
 


15 FEB 2021

ŠKOLSK0 KOLO SOČ
Oznamujeme všetkým študentom, ktorí sa plánujú zúčastniť školského kola SOČ, že to sa uskutoční 4.3.2021 t.j. vo štvrtok po jarných prázdninách. Formu a čas školského kola upresníme hneď po jarných prázdninách. 

Prosím, nahláste sa cez edupage p.p. Kolesárovej.                 ĎAKUJEME


04 FEB 2021

Vyučovanie vo všetkých ročníkoch od 8. 2. 2021 pokračuje dištančnou formou. Zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj tak rozhodol z dôvodu zlej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch, o čom informuje správou na https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html. KSK svoje stredné školy otvorí najskôr 1. 3. 2021.


02 FEB 2021

Milí žiaci, dňa 5. februára 2021 / piatok / od 14.00 do 16.00. sa uskutoční školské kolo Geografickej olympiády kategória „Z“.
Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára od 1.2. 2021 do 5. 2. do 12.00 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJecHXnX1nldvv
Ukh1C9JBsUIcQkWfJRb_KjYcEIA-g4_Kw/viewform

Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 12. 2. 2021 (do 10.00) na stránke IUVENTY www.olympiady.sk, na stránke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk
Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.
V prípade problémov a otázok ohľadom olympiády kontaktujte RNDr. Martina Rosiča : rosic@gympos.sk
 


31 JAN 2021

Dňa 31. januára 2021 nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustila členka prvého učiteľského zboru nášho gymnázia, neskôr vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. V našej škole pôsobila v rokoch 1968 až 1989 a svojím zanietením pre slovenský jazyk a literatúru ovplyvnila súkromný aj pracovný svet mnohých svojich žiakov a kolegov. Vďaka svojmu pedagogickému odkazu navždy zostane v našich spomienkach. Česť jej pamiatke!


05 JAN 2021

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (plné znenie dostupné kliknutím tu) sa v školskom roku 2020/2021
- ruší externá časť maturitnej skúšky,
- predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31. 3. 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku, 
- upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.

Odpovede ministerstva školstva na často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím nájdete kliknutím tu.


05 JAN 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31. 12. 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11. 1. 2021 pokračuje dištančnou formou. Tlačová správa a vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021, v ktorom informuje o pláne na otvorenie škôl v januári 2021 je dostupné na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/. Predbežne je obnovenie prezenčného vyučovania v našej škole plánované od 25. 1. 2021.