Oznamy

30 SEP 2022


Program vyvrcholí koncertom našej školskej kapely GYMPOSBAND o 19.00 h. Ste srdečne pozvaní!


21 SEP 2022

Milí Poštovaci, 

s veľkou radosťou Vás všetkých pozývame na Imatrikulačný ples prvákov, ktorý sa uskutoční v piatok 30.9.2022 v Dome umenia od 17:30-23:00. Cena lístka je 7€. Lístok si môžete kúpiť prostredníctvom svojho triedneho zástupcu v školskom parlamente. Lístok si môže zakúpiť iba žiak nášho gymnázia, vstupenka je viazaná na meno žiaka.
Na tento ples sme zvolili povinný dresscode na tému: Red Carpet

20 SEP 2022

AMAVET
Asociácia pre mládež, vedu a
 techniku spustila pre žiakov 25. ročník postupovej projektovej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT)

O čo ide? FVAT je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-technickej činnosti žiakov. Je schválenou súťažou a spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR. Účastníci prezentujú svoje projekty formou posterovej prezentácie v rôznych vedných oblastiach – kategóriách: Biológia, Chémia, Medicína a zdravotníctvo, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Spoločenské vedy.

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Víťazi finále (video zostrih) získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Cieľom festivalu je už 25 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha vo vede a technike, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovanú na potreby praxe.

Čo priniesol festival účastníkom? „Chuť tvoriť, študovať a objavovať nové veci“. „Naštartovalo ma to v tvorbe projektu a vo vývoji“. „Veľa skúseností, odhodlanie pokračovať v tom, čo robím“. „Motiváciu do ďalšieho rozvoja a sebarealizácie“. „Lepšie rozprávanie a vystupovanie, dodalo mi to sebavedomie“. „Spoznala som nových priateľov s vedeckými záujmami“.

Prihlasovanie projektov je možné do 5. 10. 2022 (vrátane) na https://www.festivalvedy.sk/. 


20 SEP 2022

Konzultačné hodiny s dobrovoľníčkou Emmy Nieland
Od 26.9.2022 je možné využívať konzultačné hodiny, ktoré bude na našej škole poskytovať dobrovoľníčka zo SRN Emmy Nieland. Žiaci si môžu konzultáciu rezervovať prostredníctvom aplikácie Teams, v tíme Žiaci, kanáli Všeobecné, na karte Sprechstunde Emmy. Tému konzultácie zadávate pri rezervácii.
Riaďte sa, prosím, dolu uvedenými konzultačnými hodinami a miestnosťou.
Konzultačné hodiny na školský rok 2022/2023:
PO: 14,30 - 16,00 - všetci žiaci - v I.C

UT: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
ST: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
ŠT: 14.30 - 16.00 - všetci žiaci - v I.C
PI:  14,30 - 16,00 - všetci žiaci - v I.C

 
 


31 AUG 2022

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2022 o 16.00 h v areáli školy.


31 AUG 2022

Milí žiaci a rodičia,
školský rok otvoríme v pondelok 5. 9. 2022 slávnosťou na školskom dvore po krátkych triednických hodinách v triedach so začiatkom o 8.00 h.
V zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: Zelená otvoreným školám (dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf) je pred nástupom do školy potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, a to buď prostredníctvom EduPage alebo listinne použitím formulára https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf.


08 JÚL 2022

Úradné hodiny počas letných prázdnin: 
pondelok, utorok, štvrtok v čase od 9.00 h do 12.00 h


24 JÚN 2022

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom v dňoch 28. - 29. 6. 2022 voľno z prevádzkových dôvodov.


09 JÚN 2022

Koncert školskej kapely GYMPOSBAND!
Skúste si nájsť čas v tomto uponáhľanom období a zastavte sa 15. 6. 2022 o 17.00 h v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach na koncerte populárnej hudby v podaní našej školskej kapely.  https://www.lofflermuzeum.sk/


06 JÚN 2022


03 JÚN 2022

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazykPodrobnosti nájdete tu (kliknite)


03 JÚN 2022

Z dôvodu naplnenosti sa druhé kolo prijímacích skúšok v našej škole nekoná.


18 MÁJ 2022

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 (kliknite).


29 APR 2022

Košický samosprávny kraj Vás pozýva na svoje Župné dni, v rámci ktorých sa bude prezentovať aj naša škola. Program nájdete na http://zupnednikosickehokraja.sk.


14 APR 2022

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 21. apríla 2022 o 16.30 h prezenčne v budove školy.


07 APR 2022


05 APR 2022

Dňa 28. apríla 2022 sa pod záštitou Ajtyvit už po 9. raz uskutoční Girl's Day, na ktorý by sme radi pozvali všetky študentky. Prostredníctvom Girl´s Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento ročník uskutoční kompletne v ONLINE forme. Každé dievča sa musí v termíne do 27. 4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
Stredoškoláčky sa môžu zúčastniť aj workshopov, ktoré prebiehajú v podvečerných hodinách a sú bezplatné. Najbližšie sa budeme na workshopoch venovať spojeniu IT a biológie v podobe bioinformatiky, naučíme sa ako si vylepšiť svoj profesijný profil na LinkedIneprofesionálne spravovať sociálne sieteako sa orientovať vo svete hoaxovúspešne riadiť projekt alebo aj technickejšie témy ako princíp fungovania internetovej siete či šifrovanie v Python-e.
 


04 APR 2022


29 MAR 2022

Milí žiaci, v piatok 1. apríla 2022 sa uskutoční krajské kolo Geografickej olympiády. Opäť vo formáte  online v čase od 14.00 do 16.00. Bližšie informácie u  pána profesora Martina Rosiča. Teší nás Váš úspech v školskom kole a držíme palce v krajskom kole.


25 MAR 2022

SVETOVÝ DEŇ VODY
Pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 organizuje Global Water Partnership Slovakia v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, súťaž pre študentov stredných škôl SR o najlepšiu esej na tému „Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.
Autori troch najlepších esejí budú  odmenení poukážkami na nákup kníh v hodnote 50, 30 a 20 EUR. Uzávierka súťaže je 22.mája 2022. Príspevky je potrebné  poslať na mailovú adresu: directorile@savba.sk a do predmetu správy uviesť Svetový deň vody 2022. Esej má obsahovať 5000 - 7000 znakov vrátane medzier.
Bližšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie: https://www.uke.sav.sk/


22 MAR 2022


15 MAR 2022

Learn to Fly - naši absolventi vám priblížia život na univerzitách v zahraničí. Dozviete sa, ako vám štúdium môže zmeniť život a čo všetko máte na dosah ruky. Prednáška s besedou Learn to Fly sa bude konať 24. 03. 2022 od 14.45 h v učebni IV.A. Zaregistrujte sa vopred: https://lnk.sk/gmfr.


28 FEB 2022

Gymnázium, Poštová 9, Košice vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi. Odmietame agresiu, ktorá ohrozuje slobodu a životy ľudí na Ukrajine a pokúša sa o destabilizáciu mieru v Európe.


28 FEB 2022

Milí kolegovia a študenti, 
v utorok 1.3.2022 bude na škole prebiehať zbierka školských potrieb na pomoc deťom z Ukrajiny. Ak by ste chceli prispieť, doneste prosím školské potreby, knihy, omaľovánky, hračky a vlhčené obrúsky. Odovzdať ich môžete pani profesorkám Balážikovej, Hudákovej, Kažimírovej a Ostricovej. Zbierka sa koná v spolupráci s O.Z.Gaštanový koník a veci poputujú do Sniny. Viac informácií a plagátik nájdete na školskom Instagrame. 
Za vašu ochotu ĎAKUJEME.


27 FEB 2022

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Dňa 3.3.2022 sa na siedmej vyučovacej hodine v BIO laboratóriu uskutoční školské kolo SOČ. Prosíme súťažiacich, aby dodržali určený čas.
 


11 FEB 2022

Košický samosprávny kraj organizuje Online informačné dni pre uchádzačov o štúdium na stredných školách. K nám a ostatným gymnáziám sa môžete pripojiť v utorok 15.2.2022 od 16.00 h do 19.00 h prostredníctvom odkazov na https://www.strednapreteba.sk/online-informacne-dni. Podrobné informácie nájdete na https://www.facebook.com/588989111148781/posts/5206382742742705/?d=n.


10 FEB 2022

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

Školské kolo SOČ sa uskutoční v týždni po jarných prázdninách, preto prosím študentov, ktorí si pripravujú svoje práce na prezentovanie, aby sa osobne, alebo elektronicky prihlásili p. Kolesárovej.
Presný termín školského kola bude určený koncom budúceho týždňa.


09 FEB 2022

Milí žiaci,  18. 2. 2022 v piatok od 14.00 do 15.00 sa uskutoční školské kolo Geografickej olympiády. 

Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDtEGOG-Bnsuqwnyoo2j9KjwKQucoXefU5mvRoBYPiB_nUTw/viewform


Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 18. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 25. 2. 2022 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stranke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov. 

Pri registrácii je potrebné uviesť kategóriu Z, (prípadne aj A alebo B, tí, ktorí píšu aj práce z GO). V položke kraj uvádzate Košický.
Tešíme sa na Vašu účasť,


23 JAN 2022

Deň otvorených dverí 3. februára 2022