Oznamy

14 JÚN 2024

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetovPodrobnosti nájdete tu (kliknite).


13 JÚN 2024


09 JÚN 2024


07 JÚN 2024


21 MÁJ 2024

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetovPodrobnosti nájdete tu (kliknite).


19 APR 2024


16 APR 2024

Vážení rodičia, pozývame na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 25. apríla 2024 o 16.15 h prezenčne v budove školy.


09 APR 2024


20 FEB 2024

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Oznamujeme všetkým súťažiacim Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), že školské kolo SOČ sa uskutoční 7.3.2024 na 1. a 2. vyučovacej hodine v BIO laboratóriu.
Je potrebná osobná registrácia u p. Kolesárovej.
Ďakujeme!


11 FEB 2024


11 FEB 2024


08 FEB 2024

Školské kolo geografickej olympiády sa bude konať v piatok 16.2.2024. Bude prebiehať v čase od 8.00 h do 12.00 h v učebni II.B (súťaží sa online formou). Kto nebude mať zariadenie, je možnosť počas druhej vyučovacej hodiny písať online test na počítačoch v učebniach IF1 a IF2. V prípade nejasností kontaktujte vyučujúceho geografie.


31 JAN 2024

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 01. februára 2024 voľno z organizačných dôvodov.


12 JAN 2024


09 JAN 2024


03 JAN 2024

Gymnázium, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu upratovačka. Podrobnosti nájdete tu (kliknite).