Oznamy z roku 2023

22 DEC 2023

Hlboko nás zasiahla tragická udalosť na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. O to viac, že naši absolventi študujú na univerzitách v Prahe. Vyjadrujeme ľútosť a súcitíme s rodinami, ktoré prišli o svojich blízkych, a s každým, koho postihol tento hrozný neospravedlniteľný zločin.


19 DEC 2023

V termíne od 22.12.2023 do 01.01.2024 bude škola uzavretá z dôvodu hromadného čerpania dovolenky. Úradné hodiny od 02.01.2024 do 05.01.2024: utorok, štvrtok v čase od 9.00 h do 12.00 h.


12 DEC 2023


12 DEC 2023

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 22. decembra 2023 voľno z organizačných dôvodov.


05 DEC 2023


01 DEC 2023

Gymnázium, Poštová 9, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu upratovačka. Podrobnosti nájdete tu (kliknite).


28 NOV 2023

Vážení rodičia, pozývame Vás na informačno-konzultačné stretnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. decembra 2023 v čase od 16.30 hod. do 17.30 hod. v budove školy.


27 NOV 2023


22 NOV 2023


14 NOV 2023


06 NOV 2023


31 OKT 2023

Pozdravujeme všetkých poštovákov, dňa 2. novembra sa naša Poštová premení, aj vďaka Vám  na školu strašidiel, bosoriek, príšer, víl a iných rozprávkových postáv. Tešíme sa na Vaše kreatívne nápady nielen pri tvorbe masiek ale aj pri vyrezávaní tekvíc.
Na záver dňa sa vyhodnotí najlepšia maska, najzaujímavejšia tekvica a najkreatívnejšia trieda. Čakajú na Vás zaujímavé ceny .  
S pozdravom Váš školský parlament. 


17 OKT 2023

Dňa 17.10.2023 sa na našej škole v čase prestávok uskutoční zbierka Otvor srdce, ktorú organizuje o.z. Dobré srdce Košice. Výťažok zo zbierky pomôže rodinám v núdzi v Košiciach. S o.z. Dobé srdce naša škola už niekoľko rokov úspešne spolupracuje, zapájame sa teda aj tento rok.
Za vašu pomoc ďakujeme :)


15 OKT 2023


12 OKT 2023
Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoeurópskej aktivity EU Code Week - európskeho týždňa programovania.  Je to nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.
My sme sa pripojili k aktivite "Edukačná pomôcka", ktorej organizátorom je oddelenie didaktiky informatiky na PF UPJŠ, ktorej očakávaným výstupom bude verejne dostupná zbierka edukačných pomôcok  naprogramovaných žiakmi a učiteľmi zúčastnených základných, stredných a vysokých škôl. Programátorská etapa potrvá do 22.10. Na záver zorganizujeme prehliadku vytvorených vlastných edukačných pomôcok.
Všetci nadšenci programovania a všetci, ktorí majú nápad na edukačnú pomôcku sa môžu zapojiiť!
 
Naša aktivita bude nielen pre 1. ročník a potrvá až do konca októbra. Oficiálna stránka na našu aktivitu:
https://codeweek.eu/view/547014/edukacna-pomocka-studenti-studentom

Do aktivity Code Week sa zapojí aj fyzika na hodinách v 1. ročníku, kde pomocou Arduína a ultrazvukového senzora nameriame vzťah vzdialenosti objektu od času pri rovnomernom posuvnom pohybe. Dáta následne spracujeme do grafickej reprezentácie vzťahu vzdialenosti od času.

12 OKT 2023

Dňa 17. 10. 2023 sa uskutoční školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Záujemci, ktorí sa ešte neprihlásili na hodine, môžu tak dodatočne urobiť u pani prof. Karoľovej v IF1.


02 OKT 2023

Konzultačné hodiny s dobrovoľníčkou Johannou Pohlmann
Od 3. 10. 2023 je možné využívať konzultačné hodiny, ktoré bude na našej škole poskytovať dobrovoľníčka zo SRN Johanna Pohlmann.. Žiaci si môžu konzultáciu rezervovať prostredníctvom aplikácie Teams, v tíme Žiaci, kanáli Všeobecné, na karte Sprechstunde. Tému konzultácie zadávate pri rezervácii.
Riaďte sa, prosím, dolu uvedenými konzultačnými hodinami a miestnosťou.
Konzultačné hodiny na školský rok 2023/2024:
pondelok - štvrtok: 14.45 - 16.00 - všetci žiaci - v miestnosti U2
piatok: 14.45 - 15.00 - všetci žiaci - v miestnosti U2
 


28 SEP 2023


25 SEP 2023


17 SEP 2023

AMAVET vyhlasuje 26. ročník jedinečnej súťaže vedátorských projektov Festival vedy a techniky AMAVET 2023.

Súťaž je určená žiakom, ktorí sa zaujímajú o vedecko - technické smerovanie a tvorbu vedátorkých projektov v rôznych kategóriách. 
Prihlasovanie projektov trvá do 4.10.2023 www.festivalvedy.sk


07 SEP 2023

KOREŠPONDENČNÝ  SEMINÁR  Z  BIOLÓGIE
Milí študenti, zapojte sa do 7. ročníka korešpondečného seminára STEB - vybrané kapitoly z evolučnej biológie. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.edub.sk/steb. Ďalšie informácie môžete získať v sekcii O súťaži.
Ako sa zapojiť? Vyplň registračný formulár na https://www.edub.sk/steb
Súťažiť môžeš v slovenskom alebo anglickom jazyku.

04 SEP 2023

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2023 o 16.00 h v areáli školy.


23 AUG 2023

Milí žiaci a rodičia,
školský rok otvoríme v pondelok 4. 9. 2023 slávnosťou na školskom dvore po krátkych triednických hodinách v triedach so začiatkom o 8.00 h.


04 JÚL 2023

Úradné hodiny počas letných prázdnin: 
pondelok, utorok, štvrtok v čase od 9.00 h do 12.00 h


19 JÚN 2023

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom v dňoch 22. - 23. 6. 2023 voľno z organizačných dôvodov.


11 JÚN 2023


Ahojte žiaci, poďme spolu privítať leto hudbou, tancom, smiechom a radosťou !
Leto začalo nám, školský dvor čaká nás, všetci tu radosť máme, veď škola prázdniny
má ! 

 Všetko to vypukne 16. júna od 17:00 do 22:00 na našom  školskom dvore.
My všetci sa pokúsime  náš školský dvor premeniť na masu spievajúcich, tancujúcich a štastných mladých ľudí.
Príďte všetci a neoľutujete to !
Vstup zdarma !
Teší sa na Vás školský parlament a Vaši učitelia !

 


31 MÁJ 2023
Tento týždeň máme Medzinárodný deň detí, avšak vedeli ste, že je i Dňom za správne rozhodnutia? Možno si spomínate, že sme ho aj minulý rok tak trochu oslavovali :) Tento rok tomu nebude inak - 2.6.2023 (TENTO PIATOK) od prestávky po prvej hodine máme pre vás, spoločne s peer aktivistami a školským parlamentom, pripravené nejaké aktivity.
Bude možné vziať si príručku o duševnom zdraví, magnetky, letáčiky ale aj vymaľovať omaľovánku či vyrobiť kľúčenku. Cez veľkú prestávku si tiež budete môcť zájsť po tetovačku - Náplasť na dušu s textom, ktorý súvisí s naším duševným zdravím. Lebo byť mentálne zdraví je správne rozhodnutie :)
Rovnako nám deň spríjemní hudba a objatia zdarma!
 

25 MÁJ 2023


24 MÁJ 2023

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetovPodrobnosti nájdete tu (kliknite).


19 MÁJ 2023

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 (kliknite).


03 MÁJ 2023

Milí študenti a študentky!
9. mája 2023 sa na našom gymnáziu uskutoční DEŇ EURÓPY.
Každá trieda si v priebehu minulého týždňa vytiahla krajinu, ktorú bude reprezentovať.
Úlohou triedy je čo najvýstižnejšie predstaviť krajinu, ktorú si vytiahla (napr. oblečením v národných farbách, vlajkou,  tradíciami, tancom, spevom, predstavením  známych osobností ....)
V prípade otázok, pomoci alebo pozitívnej motivácie kontaktujte členov Školského parlamentu alebo Mgr. Adrianu Hudákovú.

Tešíme sa na Vaše kreatívne nápady a  na spoločne strávené dopoludnie. 
Spoznajme Európu a svojím postojom  podporme myšlienku a motto EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“. Vzájomne si prejavme úctu, toleranciu, rešpekt, pochopenie a bude nám fajn.
Tešíme sa na Vás a Vaše nápady.


14 APR 2023

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 20. apríla 2023 o 16.30 h prezenčne v budove školy.


13 APR 2023

Vážení rodičia, milí žiaci.

Pozývame vás na prehliadku vedeckých projektov žiakov školy dňa 20.4. počas veľkej prestávky a poobede pred triednym aktívom. Žiaci budú prezentovať svoje práce na chodbe školy.


Tešíme sa na vaše povzbudivé slová a úsmevy!


04 APR 2023

Milí žiaci,

v roku 1993 Organizácia spojených národov vyhlásila 22. marec za Svetový deň vody, ktorého cieľom je poukázať na význam sladkej vody pre človeka a problémy, ktoré sú s ňou spojené (napr. znečistenie, plytvanie alebo jej nedostupnosť). Tento rok bol vyhlásený 30. ročník Svetového dňa vody, ktorého témou je možnosť riešenia krízy v oblasti vody a hygieny. Voda a vodné zdroje znečistené chemikáliami (vrátane pesticídov) alebo mikroorganizmami ohrozujú životné prostredie a majú negatívny vplyv na zdravie a kvalitu života ľudí.

Cieľom našej súťaže je spopularizovať pri príležitosti Svetového dňa vody problém kvality a dostupnosti sladkej vody na Slovensku tak, že vy, žiaci stredných škôl poukážete na dobrú prax ochrany a šetrenia pitnej vody vo svojom okolí alebo navrhnete riešenie konkrétneho problému, príp. aj jeho realizáciu.

Budete mať príležitosť prezentovať svoje práce na študentskej konferencii pred vedeckou obcou. Odborná porota bude zostavená z popredných vedcov a odborníkov v odbore environmentalistika, krajinná ekológia, i vodné hospodárstvo.

Podmienky súťaže nájdete na stránke

www.uke.sav.skwww.uke.sav.sk

„KVALITA VÔD NA SLOVENSKU“

Svoje vedecké postery v pdf formáte posielajte do 5. mája 2023 na mailovú adresu alexandra.hladka@savba.sk, do predmetu uveďte Svetový deň vody 2023. Do tohto termínu je potrebné sa zároveň zaregistrovať v  registračnom formulári. Prezentácia posterov sa uskutoční v rámci študentskej konferencie „Kvalita vôd na Slovensku“ dňa 23. mája 2023 na Ústave krajinnej ekológie, Štefánikova 3, Bratislava. Inštrukcie k súťaži nájdete na ďalšej strane.

Tri najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami v hodnote 100 €, 80 € a 60 €.

Tešíme sa na Vašu účasť!
 


04 APR 2023


Ahojte, žiaci!
Vonku sa už všetko pomaly prebúdza. A my sme presvedčení, že táto nálada neminula ani našich Poštovákov.
Príďte preto v stredu 5. apríla do školy vo svojom obľúbenom pyžame a ukážte, ako do školy vstávate vy! 
Na najzaujímavejšie a najoriginálnejšie oblečeného z vás čaká potešujúca odmena – dostane od nás ospravedlnenku na jeden ranný neskorý príchod, aby si mohol dovoliť jeden deň pospať vo svojom pyžame o čosi dlhšie.
PS: Viete o tom, že aj pyžamá majú svoje dni? Jeden z nich pripadá na 6. apríla.
 
Teší sa na vás 
váš Školský parlament

01 MAR 2023

Je tu ďalší DataDay! Zaujímavé workshopy, prednáška, pizza, dáta, kvíz, noví ľudia a omnoho viac. To všetko môžeš zažiť už 18. marca 2023, tak si to určite nenechaj ujsť!
Viac info na: https://ics.science.upjs.sk/adui/dataday3/


21 FEB 2023

Školské kolo SOČ
Školské kolo SOČ sa uskutoční 13.3.2023 hneď po jarných prázdninách na 6. a 7. vyučovacej hodine. Miestnosť upresníme neskôr.
Preto prosíme študentov, ktorí sa plánujú zúčastniť školského kola, aby sa prišli osobne zaregistrovať k pani p. Z. Kolesárovej do biologického kabinetu.
Tešíme sa na zaujímavé projekty a bohatú účasť.


17 FEB 2023


12 FEB 2023

 

Milí žiaci,
dňa 14. februára budete môcť do krabice pri vchode vhodiť nejaký pozdrav / valentínku, či anonymne pre niekoho na škole zakúpiť počas veľkej prestávky v učebni U2 malú červenú ružu v hodnote 1€ . Členovia školského parlamentu ružičky aj poštu v priebehu dňa potriedia a dodajú ich  tým, ktorým boli adresované!


12 FEB 2023

Geografická olympiáda - školské kolo
V piatok 17.2.2023 sa v čase od 8:00 h do 12:00 h uskutoční školské online kolo Geografickej olympiády v kategórii Z. S prípadnými otázkami sa obráťte na učiteľa geografie Martina Rosiča.
 


23 JAN 2023

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 27. 01. 2023 voľno z prevádzkových dôvodov.


24 JAN 2023


15 JAN 2023 

  • 8. februára 2023  sa uskutoční  Ples poštovákov v Spoločenskom pavilóne so začiatkom o 17:00. Plesať sa bude do 23:00.
  • Cena vstupenky je 20 eur / v cene je zahrnuté : teplá večera, prípitok, zákusok, nealko /. Ostatné náklady sú hradené Školským parlamentom a ZRPŠ.
  • Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté prostredníctvom edupage, instagramu a triednych učiteľov.
  • S otázkami sa obráťte na členov Školského parlamentu alebo na pp. Adrianu Hudákovú.