Oznamy z roku 2021

27 NOV 2021


26 NOV 2021

Milí študenti, 
aj v tomto roku sa môžete zapojiť do akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Vaše krabičky pre seniorov uvítame do konca novembra.
Info o tom, čo dať do krabičky nájdete na priloženom plagátiku. Tešíme sa, že aj tento raz niekomu urobíme radosť. 
Všetkým darcom ďakujeme :)


23 NOV 2021

Milí študenti,
prvý akademický tím pre reakciu na počítačové bezpečnostné incidenty v Slovenskej republike (CSIRT-UPJŠ) pre vás pripravil zaujímavý projekt s názvom Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Tí študenti, ktorí majú záujem sa projektu aktívne zúčastniť a stať sa členom tímu, ktorý bude reprezentovať našu školu, nech sa prihlásia u pani prof. Tischlerovej prostredníctvom edupage správy do konca novembra. Viac o tomto projekte sa môžete dozvedieť na stránke: https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS


03 NOV 2021

PRIHLÁŠKY NA EXPERIENCE CAMBRIDGE 2022 SÚ OTVORENÉ!
Ponúkame ti jedinečnú šancu zažiť niekoľko dní na jednej z najlepších univerzít na svete – University of Cambridge. Pod mentoringom súčasného študenta/ študentky tu stráviš vo februári 4 dni, počas ktorých si vyskúšaš akademický a sociálny život – nebudú chýbať prednášky a supervízie, ale aj formálna večera či prehliadky historických colleges. Okrem ubytovania priamo na univerzite ti pokryjeme aj časť výdavkov na letenky a jedlo.
Prihlasovanie je otvorené do konca novembra.
Prihláška: https://forms.gle/RGRHSS9zvSXxBZHy9
Viac info: http://cucss.uk/experience-cambridge-en/

 


14 OKT 2021

Milí kolegovia a študenti,

I.C v spolupráci so ŽŠR si pre vás pripravila ekologickú výzvu. V sobotu 16.10. 2021 vás pozývame pomôcť vyčistiť Borovicový háj nad Popradskou ulicou. Stretnutie je o 10:00, vrecia a rukavice budú zabezpečené. Odmenou pre najusilovnejších bude žolík, ktorý vás ospravedlní z menšej písomky, či skúšania. A to sa oplatí ;)
Zapojte sa, pomôžte svojmu mestu a vyhrajte. 
Stretnutie je na autobusovej zastávke Hodonínska - križovatka Popradskej a Toryskej ulice, akcia potrvá do 12:00.
Info aj na Instagrame školy.

Tešíme sa na vás  :)


11 OKT 2021

Vážení rodičia,
pozývame Vás na online rodičovské združenie vo štvrtok 14. 10. 2021 o 16.30 h, ktoré sa uskutoční prostredníctvom Microsoft Teams. V úvode bude plenárne rodičovské združenie v tíme Žiaci, v kanáli Všeobecné. Po jeho skončení prebehnú triedne aktívy v tímoch jednotlivých tried, v kanáli Všeobecné.


01 OKT 2021

Konzultačné hodiny s dobrovoľníčkou Nadjou Hänsler
Od 4.10.2021 je možné využívať konzultačné hodiny, ktoré bude na našej škole poskytovať dobrovoľníčka zo SRN Nadja Hänsler. Žiaci si môžu konzultáciu rezervovať prostredníctvom aplikácie Teams, v tíme Žiaci, kanáli Všeobecné, na karte Sprechstunde Nadja. Tému konzultácie zadávate pri rezervácii.
Riaďte sa, prosím, dolu uvedenými  konzultačnými hodinami a miestnosťami.
Konzultačné hodiny na školský rok 2021/2022:
PO: 6. a 7. vyučovacia hodina - v IF3 ( štvrtáci) + 14.30 - 16.00 - všetci žiaci v III.C
UT: 14.30- 16.00 - všetci žiaci - v III.C
ST: 14.30- 16.00 - všetci žiaci - v III.C
ŠT: 14.30- 16.00 - všetci žiaci - v III.C
PI:  6. vyučovacia hodina - v I.C ( tretiaci DSD) + 14.30 - 16.00 - všetci žiaci v III.C


30 SEP 2021

Študijné skupinky
V naše škole nám záleží na tom, aby sa žiaci nebáli priznať, že niečomu nerozumejú a mohli požiadať o pomoc. Nielen učiteľov ale aj rovesníkov. Na podporu pozitívnej klímy školy a úspešnosti žiakov vznikla iniciatíva rovesníckych študijných skupiniek. Pokiaľ potrebujete pomôcť s učivom, poradiť vo výbere seminárov či dostať odporúčania na techniky učenia pozrite si správu od pani psychologičky na Edupage alebo letáčiky v triede.


21 SEP 2021

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV
Milí študenti, dávame Vám do pozornosti program tohtoročnej Európskej noci výskumníkov, ktorej súčasťou je aj podujatie Veda bez hraníc. Po celý týždeň sa môžete prihlasovať na zaujímavé webináre so slovenskými i zahraničnými vedcami na adrese: https://form.jotform.com/212524452387355, v piatok 24.9.2021 je pre Vás pripravené od 9:00 do 21:00 Online štúdio.
Link na podujatie: https://www.nocvyskumnikov.sk


17 SEP 2021

Milí študenti,
pozývame Vás na účasť v Youth Climate Pact Challenge, ktorá je súčasťou Európskeho klimatického paktu. Výzva je určená pre mladých ľudí vo veku 15-30 rokov žijúcich v členských krajinách EÚ a umožňuje im pripraviť vlastný projekt zmiernenia dôsledkov klimatickej zmeny. Účastníci majú možnosť vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu alebo pridať sa už do existujúcej. Pracovným jazykom je angličtina.
Pre viac informácií kliknite na <https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/ alebo info u p. prof. Fabianovej.

 


16 SEP 2021

Dňa 19. 10. 2021 sa bude konať školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Študenti, ktorí sa chcú súťaže zúčastniť, sa môžu prihlásiť u svojho vyučujúceho informatiky/programovania alebo u p. prof. Karoľovej v kabinete INF.


07 SEP 2021

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 14. 9. 2021 voľno z prevádzkových dôvodov.


06 SEP 2021

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 o 16.00 h v areáli školy.


05 SEP 2021

Zapojte sa do súťaže Gympos Challynx: Prezentuj svoj talent!, predstavte sa spolužiakom tým, čo vás baví a napĺňa a vyhrajte atraktívnu cenu. Prihláška do súťaže: odoslaním vyplneného formulára na https://forms.office.com/r/dBheRL4SkA a nahratím digitálnej prezentácie do úložiska https://lnk.sk/bms9. Viac info na posteri nižšie (kliknite).


30 AUG 2021

Milí žiaci a rodičia,
blíži sa začiatok školského roku 2021/2022 a veríme, že tak ako my učitelia, aj vy sa tešíte na stretnutie po dvoch mesiacoch prázdnin. Školský rok otvoríme slávnosťou na školskom dvore vo štvrtok 2. 9. 2021 o 8.00 h.
Vzhľadom na stále trvajúcu pandemickú situáciu máme v škole naďalej zavedené špeciálne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
V zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf) je pred nástupom do školy potrebné predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx. Viac info TU


23 AUG 2021

Zverejnili sme rozdelenie žiakov prvého ročníka do tried na https://gympos.edupage.org/students/. Menné zoznamy sú dostupné prihláseným užívateľom.


22 JÚN 2021

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom v dňoch 28. - 29. 6. 2021 voľno z prevádzkových dôvodov.


01 JÚN 2021

Milí kolegovia a študenti, 
podporme spoločne kampaň "Rozbehni Omamy" neziskovej organizácie Cesta von (https://cestavon.sk/projekt-omama/rozbehni-omamy). Omamy sú školené ženy z vylúčených komunít, ktoré pomáhajú zlepšovať poznávacie schopnosti detí do 3 rokov a tým zvyšujú ich schopnosť uplatniť sa v škole a v budúcnosti aj v živote. Najviac nervových spojení sa totiž v mozgu tvorí vo veku od 0-3 rokov. Vzdelanie je cesta, ako sa ľudia z vylúčených komunít môžu zapojiť do plnohodnotného života. 
"Sme tak silní, ako dokážeme pomáhať tým najslabším".
Aj my môžeme byť súčasťou riešenia.
Ako? finančne - príspevkom, napríklad sem: https://cestavon.darujme.sk/p2p/a9d9d3d6-3fac-44ec-b8cd-01fa51766dc0/podporujem-omamy/
alebo hračkami (nie plyšovými), ktoré rozvíjajú motoriku (farebné kocky, farbičky, maľovánky, vkladacie kocky).
Kam a komu?  do zborovne p.prof. Balážikovej v pondelok. 
Za vašu pomoc ĎAKUJEME :)
 


01 JÚN 2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou nemecký jazykPodrobnosti nájdete tu (kliknite)


25 MÁJ 2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; fyzikaPodrobnosti nájdete tu (kliknite)


19 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania
Zverejnili sme poradie uchádzačov/uchádzačiek zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022 (kliknite) po vykonaní náhradného termínu prijímacej skúšky.


13 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania - aktualizácia
Aktualizovali sme zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku


11 MÁJ 2021

Výsledky prijímacieho konania
Zverejnili sme zoznam uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku. Riaditeľ školy do uskutočnenia náhradného termínu prijímacej skúšky môže vydávať len rozhodnutia o prijatí, nie o neprijatí. Ďalšie rozhodnutia o prijatí na uvoľnené miesta uchádzačov, ktorí škole doručia potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude riaditeľ školy vydávať operatívne a zoznam s výsledkami prijímacieho konania bude priebežne aktualizovaný.


06 MÁJ 2021

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a podľa COVID školského automatu MŠVVaŠ SR sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo všetkých ročníkoch Gymnázia, Poštová 9, Košice. V tejto súvislosti sme v školskom IS edupage zverejnili rozvrh platný pre obdobie od 10. mája 2021.


06 MÁJ 2021

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 10. 5. 2021 voľno z prevádzkových dôvodov.


26 APR 2021

Súťaž Teplo Slovenska
Podporte prosím video našich študentov o ekologickom spôsobe vykurovania a ochladzovania domácností. Minulý rok sa vydali do sveta a navštívili fínske Turku. Výsledkom je video, za ktoré sa dá hlasovať na fb stránke Teplo Slovenska.
Hlasovať musíte priamo kliknutím na odkaz: https://fb.watch/56ocJhpHEc/ a tým, že dáte like na video
Ďakujeme


23 APR 2021

Deň Zeme - čistenie NP Slovenský Raj

Chodíte radi na túry do Slovenského Raja? Chcete pomôcť udržať ho čistý? Pridajte sa :)

Dňa 24. 4. 2021 – sobota
sa uskutoční individuálne pešie čistenie rieky Hornád v úseku Hrabušické Mýto (lodenica – začiatok splavovania) až po Hrdlo Hornádu. Ak máte chuť individuálne sa pripojiť k čisteniu, ste všetci vítaní. Čistenie bude individuálnou formou, vrecia na čistenie si budete môcť vyzdvihnúť v lodenici na Hrabušickom Mýte (fotka a mapka v linku) od 8.00 hod. do 10.00 hod., kde Vás aj usmerní pracovník S-NP Slov. raj. Miesta uloženia vriec s odpadom máte na priloženej mapke označené červenými krúžkami.Čistenie bude len v dopoludňajších hodinách cca do 12. – 13. hod a peší budú čistiť len tento horný úsek Hornádu. Vyzbieraný odpad vo vreciach potom zozbiera Správa NP Slovenský raj z miest sústredenia.V tomto termíne budú Hornád čistiť v celom jeho úseku aj vodáci z lodí.

Tešíme sa na Vás a dodržujte prosím platné protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19.

http://npslovenskyraj.sopsr.sk/cistenie-hornadu-2/ - viac v článku.
 


23 APR 2021

Gymnázium, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vrátnikPodrobnosti nájdete tu (kliknite)


20 APR 2021

Milí študenti, 

všetci máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do 1. celoslovenského online kvízu zameraného na enviromentálne témy – EkoKvíz

Čo je cieľom tohto projektu? 

  • pozitívne motivovať študentov k tomu, aby sa správali ekologickejšie,  
  • bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. 

Kedy? 

Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 

Kde? 

Kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. 

Čo môžem získať? 

Okrem množstva vedomostí budú najšikovnejší hráči odmenení ekologickými, lokálnymi a udržateľnými cenami (napr. upcyklovaný notebook, knihy o ekológii či batohy s recyklovanými kancelárskymi pomôckami). 


 


19 APR 2021
Súťaž s American Spaces: Earth Day Challenge 2021

Zbierate smeti v lese, kompostujete či preferujete eko produkty? Pošlite nám do 22. apríla fotku, ktorá zachytáva ako pomáhate našej planéte a zapojíte sa tak do súťaže o skvelé knihy o Amerike a americkej prírode. 
 
Fotky posielajte na adresu info@americanspaces.sk do polnoci 22. apríla 2021. Budeme ich priebežne uverejňovať na našich sociálnych médiách. Súťaž vám prinášame spolu s absolventmi programu FLEX. 
19 APR 2021

Milí kolegovia a študenti,

Pri príležitosti Dňa Zeme vás v piatok 23.4.2021 o 12:30 srdečne pozývame na stretnutie so zamestnancom americkej ambasády Stephenom Whiteom na tému "Dopad klimatických zmien na ostrov Havaj". Prednáška je určená pre študentov, ktorí majú chuť dozvedieť sa viac o téme klimatickej zmeny z pohľadu Američana, ktorý vyrastal na Havaji, bude vedená v anglickom jazyku v platforme Zoom. Link pošleme záujemcom pred stretnutím. Trvanie - cca.1 hodina, budete mať možnosť klásť otázky v chate alebo priamo prednášajúcemu.
Prihláste sa prosím do stredy 21.4.2021.

Link na prihlásenie nájdete aj tu: https://forms.office.com/r/0eE1RtukhX

Tešíme sa na vás :)

 


13 APR 2021

Dňa 11. apríla 2021 nás vo veku 66 rokov navždy opustil náš dlhoročný zamestnanec Dušan Hlubeň. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. 4. 2021 o 9.00 h na Verejnom cintoríne v Košiciach. Česť jeho pamiatke!


09 APR 2021

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a s Uznesením vlády SR č. 160/2021 zo 17. marca 2021 v znení neskorších predpisov 169/2021 a 176/2021 sa od 12. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo štvrtom ročníku Gymnázia, Poštová 9, Košice. Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. V tejto súvislosti sme v školskom IS edupage zverejnili rozvrh platný pre obdobie od 12. apríla 2021. Súvisiace predpisy: rozhodnutie MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf), manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl (https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf).


06 APR 2021

Girl's Day - 22. apríl 2021 - kariérny deň pre stredoškoláčky pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT. Viac informácií a registrácia na www.girlsday.sk.


22 MAR 2021

INFORMÁCIA PRE MATURANTOV
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf.


22 MAR 2021

Aj v tomto roku sa prostredníctvom občianskeho združenia ZRPŠ pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach uchádzame o Vašu priazeň pri rozhodovaní venovať 2% z Vašich daní. Viac informácií o využití takto získaných finančných prostriedkov pre našich žiakov a všetky súvisiace tlačivá nájdete v sekcii informácie: https://www.gympos.sk/rozne/dve-percenta-dane/


25 FEB 2021


Ak vám nie je ľahostajný svet naokolo a chcete niečo zmeniť, predstavujeme vám jedinečnú možnosť zapojiť sa do enviro projektu "Poď a recykluj". Je jedno či ste prváci alebo maturanti, stačí sa len prihlásiť. Čakajú vás zaujímavé prednášky popredných osobností EKO sveta na Slovensku o recyklácii a zero waste, rôzne aktivity, vyhrať môžete zaujímavé knihy a v neposlednom rade získať Youthpass – diplom, ktorý vám vie okrem iného veľmi pomôcť pri výbere na VŠ. Stretnutia sa konajú vždy v stredu na Zoome.
Prihlásiť sa môžete na: https://bit.ly/3aMiFdf
Uprednostňujte termíny 10.3. a 24.3.2021, ale pokojne aj všetky dostupné, ak vás téma stretnutí osloví :)


16 FEB 2021

MISIA MARS
  Dr. Michaela Musilová, MSc
„Pozývam žiakov a učiteľov stredných škôl na Misiu Mars 3. Verím, že v dnešnej náročnej dobe bude práve Misia Mars pre stredoškolákov vítaným impulzom.“
Súťaž Misia Mars 3 štartujeme v deň pristátia americkej sondy NASA na Marse, teda vo štvrtok 18. februára.
Registrácia projektov je možná do 9. mája 2021 na webovej stránke www.misiamars.sk <https://seas.us8.list-manage.com/track/click?u=2aeb0bc4b334c5db0845ec5d9&id=45ff5ce625&e=2976142e22> , kde nájdete všetky podrobné informácie.
 


15 FEB 2021

ŠKOLSK0 KOLO SOČ
Oznamujeme všetkým študentom, ktorí sa plánujú zúčastniť školského kola SOČ, že to sa uskutoční 4.3.2021 t.j. vo štvrtok po jarných prázdninách. Formu a čas školského kola upresníme hneď po jarných prázdninách. 

Prosím, nahláste sa cez edupage p.p. Kolesárovej.                 ĎAKUJEME


04 FEB 2021

Vyučovanie vo všetkých ročníkoch od 8. 2. 2021 pokračuje dištančnou formou. Zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj tak rozhodol z dôvodu zlej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch, o čom informuje správou na https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html. KSK svoje stredné školy otvorí najskôr 1. 3. 2021.


02 FEB 2021

Milí žiaci, dňa 5. februára 2021 / piatok / od 14.00 do 16.00. sa uskutoční školské kolo Geografickej olympiády kategória „Z“.
Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára od 1.2. 2021 do 5. 2. do 12.00 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJecHXnX1nldvv
Ukh1C9JBsUIcQkWfJRb_KjYcEIA-g4_Kw/viewform

Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 12. 2. 2021 (do 10.00) na stránke IUVENTY www.olympiady.sk, na stránke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk
Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.
V prípade problémov a otázok ohľadom olympiády kontaktujte RNDr. Martina Rosiča : rosic@gympos.sk
 


31 JAN 2021

Dňa 31. januára 2021 nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustila členka prvého učiteľského zboru nášho gymnázia, neskôr vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. V našej škole pôsobila v rokoch 1968 až 1989 a svojím zanietením pre slovenský jazyk a literatúru ovplyvnila súkromný aj pracovný svet mnohých svojich žiakov a kolegov. Vďaka svojmu pedagogickému odkazu navždy zostane v našich spomienkach. Česť jej pamiatke!


05 JAN 2021

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (plné znenie dostupné kliknutím tu) sa v školskom roku 2020/2021
- ruší externá časť maturitnej skúšky,
- predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31. 3. 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku, 
- upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.

Odpovede ministerstva školstva na často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím nájdete kliknutím tu.


05 JAN 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31. 12. 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11. 1. 2021 pokračuje dištančnou formou. Tlačová správa a vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021, v ktorom informuje o pláne na otvorenie škôl v januári 2021 je dostupné na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/. Predbežne je obnovenie prezenčného vyučovania v našej škole plánované od 25. 1. 2021.