Biológia

                         „Pochopiť život je jedna z najťažších vecí na svete"

Aristoteles
 

Biológia je...

veda o živej prírode, skúma formy živých sústav, ich vlastnosti a procesy, ktoré v nich prebiehajú. Jej názov pochádza z dvoch gréckych slov  βιος  (bios) = život a λογος (logos) = veda.