Súťaže 

Festival vedy a techniky (stránka súťaže)Celoštátna prehliadka študentských projektov
v šk.roku 2018/2019

Sára Mária Majerníková 3.C s projektom "Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym ziskom proteínu AsLOV2" sa stala víťazkou Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 vo svojej kategórii a postup na EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubiciach.
 

v šk.roku 2014/2015

Esrter Tomajková 4.A s projektom " Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo " získala cenu za najlepší vedecký projekt a účasť na svetovej súťaži vedeckých projektov EXPO SCIENCES EUROPE 2016 vo Francúzsku.


v šk. roku 2013/2014

Daniel Ondra 4.A s projektom "Štúdium väzbových možností syntetických derivátov kumarínu s DNA a albumínom" získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký prezentovaný vedecký projekt a taktiež účasť na najprestížnejšej svetovej súťaži vedeckých projektov stredoškolákov Intel ISEF v Los Angeles.

v šk. roku 2011/2012

Daniel Ondra 2.A sa s projektom "Vplyv arginínu a citrulínu na vybrané faktory v rumančeku kamilkovom a zvýšenie priaznivých účinkov na človeka" zúčastní na Medzinárodnom kongrese mladých bádateľov  2012 v Zaragoze.

EUCYS (stránka súťaže)

The European Union Contest for Young Scientists (Súťaž Európskej komisie pre mladých vedcov)

Mária Stratilová
Martin Vojtek a Zuzana Cocuľová sa zúćastnili prehliadky študentských projektov: SCIENCIA PRO FUTURO organizovanej v rámci týždňa vedy a techniky v Bratislave. Mária Stratilová získala finančnú odmenu 200EUR a Zuzana Cocuľová získala študijný pobyt v Litve.

Už tri roky sa naši študenti zapájajú do súťaže "EUCYS" pod záštitou občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

v šk. roku 2009/2010

Michaela Šáriczká 3.D Účasť na národnom kole Eucys

v šk. roku 2008/2009

Mária Stratilová 3.C - 1. miesto v národnom kole a účasť na medzinárodnej súťaži v Paríži. Jej práca na tému:"Štúdia aktivity leukocytov a antibakteriálnych účinkov rastlín rodu Echinacea"

V školskom roku 2007/2008 do národného kola postúpila Mária Stratilová z 2.C s prácou "Vplyv Echinacea Purpurea na leukocytárnu aktivitu u človeka a hydiny"

V školskom roku 2008/2009 do národného kola postúpili Mária Stratilová z 3.C s prácou "Štúdia aktivity leukocytov a antibakteriálnych účinkov rastlín rodu Echinacea".
Martin Vojtek z 2.B s prácou "Ekologický dopad kyslých zrážok na život v Košiciach"

 

Scientia Pro Futuro (stránka súťaže) 

Celoštátna súťaž bádateľských projektov žiakov stredných škôl


v šk. roku 2012/2013

Súťaže sa zúčastnili Lucia Leláková a Nicolette Zavilová 4.B.
Daniel Ondra 3.A sa zúčastnil s projektom "Štúdium väzbových možností syntetických derivátov kumarínu s DNA"
Dominika Pelegrinová IV.B získala čestné uznanie Spoločnosti pre in vitro biológiu (Society for In Vitro Biology) za projekt "Cytotoxický vplyv pagaštanu konského na pečeňové mitochondrie ex vivo"
Zuzana Gajdárová a Zuzana Kapitančíková 3.D získali postup na I-SWEEP 2013 v Houstone s projektom "Biolúhovanie kovov z matičnej dosky"


v šk. roku 2011/2012

Lucia Leláková 3.B sa zúčastnila s projektom "Kvalita povrchových vôd"
Dominika Pelegrinová 3.B získala cenu predsedu Slovenskej akadémie vied za projekt "Porovnanie vybraných afrických kobrích jedov"

v šk. roku 2009/2010

Mária Stratilová získala špeciálnu cenu so svojím projektom "Štúdia aktivity leukocytov a antibakteriálnych účinkov rastlín rodu Echinacea".

 

Stockholm Junior Water Prize (SJWP) (stránka súťaže)

Súťaž u cenu BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt

 

v šk. roku 2011/2012

V dňoch 30.5. - 1.6.2012 sa uskutočnilo celoštátne finále SJWP - O cenu BSV za najlepší vodohospodársky študentský projekt 2012. Súťaž organizovali Mladí vedci Slovenska v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Súťaž prebiehala v zaujímavom Vodohospodárskom múzeu BSV v Bratislave.  Zo 163 prihlásených bádateľských projektov do celoštátneho finále postúpilo 39. Z nich 3 zaujímavé projekty predstavili aj naše študentky Nicolette Zavillová z 3.B, Lucia Leláková z 3.B, Zuzana Gajdárová a Zuzana Kapitančíková z 2.D. Už to že sa dostali do úzkeho výberu je ich veľký úspech a naviac Nika Zavillová získala so svojim projektom "Vplyv magnetickej úpravy vody na klíčivosť žeruchy siatej " ocenenie SJWP - Cena SodaStream (partner súťaže SJWP v SR) za najlepší žiacky bádateľský projekt z oblasti problematiky vody.

 

v šk. roku 2010/2011

Dominika Pelegrinová a Nicolette Zavillová získali 1. miesto a postup na celosvetovú súťaž do Štokholmu.

 

Dominika Pelegrinová a Nicolette Zavillová prezentujúce svoj projekt.