Voliteľné predmety 4. ročník

Ponuka voliteľných  predmetov z biológie pre 4. ročník v školskom roku 2016/2017
 
 
 
Seminár z biológie  I   / 3 hod /
 
BIOLÓGIA PRE ĎALŠIE ŠTÚDIUM
 
Predmet je ponukou pre študentov, ktorí sa rozhodli maturoveť  z biológie, študovať na lekárskej, farmaceutickej, prirodovedeckej , poľnohospodárskej fakulte, na Univerzite veterinárneho lekárstva, ktorí sa chcú stať psychológmi, hygienikmi a pod.
Obsahom seminára bude dôkladné zopakovanie gymnaziálneho učiva biológie i formou testov. Žiaci sa naučia pracovať i s pomôckami a s interaktívnou tabuľou pri prezentácii svojich vedomostí.
Garant : Z. Kovářová
 
 
 
Cvičenia z biológia  / 2 hod /
 
ROZŠIRUJÚCA   BIOLÓGIA
 
Obsahom seminára bude dôkladná systemizácia a prehľbenie učiva  z biológie bunky, z biológie človeka a z genetiky, teda z tematických celkov, ktoré sú najviac zastúpené na prijímacích pohovoroch na vysoké školy biologického zamerania.  V rámci  biológie človeka  sa bude venovať pozornosť  prevencii, prejavom  a rôznym formám  liečenia  ochorení ľudského tela,  v rámci genetiky  budú riešené  i príklady  a osobitná pozornosť bude venovaná  diagnostikovaniu a prevencii genetických porúch u človeka.  Žiaci sa naučia pracovať s testami, s interaktívnou tabuľou a s pomôckami.
Garant : Z. Kolesárová