Voliteľné predmety 3. ročník


Ponuka voliteľných predmetov z biológie pre 3. ročník v školskom roku 2018/2019
 

Seminár z biológie I    /2 hodiny/
 
SYSTEMATICKÁ BIOLÓGIA
 
Obsahom seminára bude zjednotenie a doplnenie systému mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, poznávanie jednotlivých druhov organizmov podľa charakteristických znakov a literatúry , exkurzia do botanickej i zoologickej záhrady.
Garant : Z. Kovářová
 
 
Seminár z biológie  II   /2 hodiny /
 
BIOLÓGIA  PRE   ŽIVOT
 
Obsah seminára bude zameraný na preskúmanie a vysvetlenie života vnútri najzložitejšieho mechanizmu na Zemi - nášho tela / podrobnejšie doplnenie časti z  biológie človeka, obohatený odbornými prednáškami, laboratórnymi cvičeniemi, zásadami a významom prvej pomoci / . V rámci seminára  sa naučia študenti prezentovať aj svoje samostatné práce.
Garant : Z. Kolesárová
 
 
Cvičenia z biológie   /2 hodiny /

CVIČENIA Z BIOLÓGIE
 
Obsah predmetu bude zameraný na praktické doplnenie učiva z biológie rastlín, živočíchov a človeka  spestreného  laboratórnymi cvičeniami cytológie, histológie a fyziológie rastlín, živočíchov a človeka.
Garant : J. Balina
 
 
Tieto predmety si môžu voliť žiaci, ktorých zaujíma biológia, ktorí plánujú maturovať  z biológie, prípadne študovať na lekárskej, farmaceutickej, lesníckej, prírodovedeckej fakulte, ktorí by  sa chceli stať veterinármi, hygienikmi, psychológmi a pod.