Predmetová komisia

Vyučujúci BIOLÓGIE


RNDr. Zuzana Kolesárová, vedúca PK
RNDr. Eva Balážiková
RNDr. Zuzana Kovářová
Mgr. Jozef Balina
Mgr. Jana Fabianová

Aktivity vrámci predmetu BIOLÓGIA 

 • Návšteva botanickej záhrady 
 • Návšteva ZOO  v Košiciach      
 • Návšteva útulku a Malej farmy
 • Práca v biologickom krúžku
 • Deň otvorených dverí - Neurobiologický ústav SAV 
 • Zapojenosť  do súťaží: Biologická olympiáda, SOČ, AMAVET
 • Vedecká kaviareň 
 • Ústav anatómie LF  UPJŠ  
 • Ústav anatómie a biológie  UVLaF  
 • Transfúzna stanica FN 
 • Neonatologický ústav FN
 • Ústav molekujárnej genetiky UPJŠ