Vyučovanie

Začiatočníci.
1. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A1.1 - 2
2. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A1.2 - 2.1
3. ročník: 2 hodiny týždenne - úroveň A2.1 
4. ročník: 2 hodiny týždenne - úroveň A2.1 - 2


Pokročilí.
1. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.1 - 2
2. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.2 
3. ročník: 2 hodiny týždenne - úroveň A2.2 - B1.1 
4. ročník: 2 hodiny týždenne - úroveň B1.1 - 2


Učebnice.
1. ročník: Klass 1
2. ročník: Klass 2 
3. ročník: Klass 2 - 3
4. ročník: Klass 3


Vyučujúci: PhDr. Mária Ostricová, Alena Klimová