Vyučovanie

Začiatočníci:

1. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A1.1 - 2
2. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A1.2 - 2.1
3. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.1 
4. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.1 - 2


Pokročilí:

1. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.1 - 2
2. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.2 
3. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň A2.2 - B1.1 
4. ročník: 3 hodiny týždenne - úroveň B1.1 - 2


Učebnice:

1. ročník: Snova Klass 1
2. ročník: Snova Klass 2 
3. ročník: Klass 2 - 3
4. ročník: Klass 3


Učitelia:

Alena Klimová
Mgr. Ivana Takáčová, MA., PhD.
Mgr. Viktória Vráželová, PhD.