Úspechy študentov v predmete ruský jazyk2023/2024

Elena Kravcová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii poézia.

Elena Kravcová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo v kategórii Poézia.


2022/2023

Ella Bačenková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo.

Natália Petraššovitšová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo.


2021/2022

Sofia Šoltýsová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii Spev.


2020/2021

Ema Černická

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Ema Černická

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Jaroslava Brestovičová

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Medzinárodná dištančná olympiáda v RUJ "Gramotej" v kategórii A2. (fotky)

Sofia Kuliková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2.

Tatiana Nováková

~ ´3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské sovo v kategórii próza.


2019/2020

Tatiana Nováková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii prednes poézie.


2018/2019

Dãvid Šatala

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2.

Dávid Šatala

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2. (fotky)

Dominik Korytko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii spev.

Igor Jutka

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Igor Jutka

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Katarína Teodora Gajdošová

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1. (fotky)

Lucia Jergová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii spev.

Matúš Trojčák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii próza.

Michaela Štrompová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii spev.

Radka Bardzáková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii prednes poézie.

Radka Bardzáková

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo v kategórii prednes poézie.


2017/2018

Dávid Šatala

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2.

Dávid Šatala

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2.

Ján Teodor Gajdoš

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku.

Katarína Teodora Gajdošová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Matúš Trojčák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii prednes poézie.

Matúš Trojčák

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo v kategórii prednes poézie.


2016/2017

Dávid Šatala

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Medzinárodná dištančná olympiáda v RUJ "Gramotej" v kategórii A2.

Ján Teodor Gajdoš

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B2.

Katarína Teodora Gajdošová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.

Matúš Trojčák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii III..


2015/2016

Ján Teodor Gajdoš

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.


2014/2015

Denis Sonoga

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.


2013/2014

Anton Gromóczki

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B3.


2012/2013

Anton Gromóczki

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B3.

Diana Zacherová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B1.


2011/2012

Anton Gromóczki

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii B3.

Diana Zacherová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku v kategórii A2.