Kontakty / Na pomoc pamäti

Škola

Adresa: Poštová 9, 04252 Košice
Kód školy: 681006
Telefón: 
055/ 6226604 - riaditeľ
055/ 6224917 - hospodárska kancelária
IČO: 160997

Riaditeľ školy: Mgr. Otto Révész, e-mail: revesz@gympos.sk

Zástupcovia riaditeľa:
RNDr. Drahomíra Pundová (výchova a vzdelávanie), e-mail: pundova@gympos.sk
RNDr. Monika Molokáčová (technicko-ekonomické činnosti), e-mail: molokacova@gympos.sk

Výchovný poradca: Mgr. Andrea Furinová, e-mail: furinova@gympos.sk
Konzultačné hodiny výchovného poradcu: utorok 09.30 - 10.30, 14.45 - 15.45

Školský psychológ: Mgr. Dominika Pavligová, e-mail: pavligova@gympos.sk
Konzultačné hodiny školského psychológa: utorok 12.00 - 16.30, streda 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00


Jedáleň

Adresa: ŠJ pri SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice
Telefón: 055/6221890
Vedúca ŠJ: p. Iveta Hintošová, e-mail: sjspsdke@gmail.com
Čas vydávania stravy: 12.00 - 14.40


Kontaktný psychológ

Kontaktný psychológ: Mgr. Katarína Somorovská, e-mail: somorovska@kpppke.eu
Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Web: www.kpppke.eu
Telefón: 055/6226615


Združenie rodičov a priateľov školy

Oficiálny názov subjektu: Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach
Bankové spojenie: SLSP a.s., Košice
Číslo účtu0440111767/0900 (vo formáte IBAN: SK61 0900 0000 0004 4011 1767)
IČO: 30688655
DIČ: 2021411018


Počítačová sieť a webstránka

Webmaster: Tibor Engler, e-mail: englertibor@gmail.com, engler@gympos.sk, webmaster@gympos.sk 
Správca stránky a školskej siete: Gympos Support Team (support.gympos.sk)