Užitočné stránky

http://www.nucem.sk/sk/maturita - všetky informácie o maturitnej skúške
https://www.minedu.sk/data/att/7915.pdf - charakteristika a ciele ruského jazyka (úroveň B1) podľa Štátneho vzdelávacieho programu
http://www.rcvkba.sk/index.php?lan=sk&page=odkazy – Ruské centrum vedy a kultúry
http://www.srspol.sk/kancelaria-spolocnosti.html - Slovensko-ruská spoločnosť
http://zvazrusov.sk/?q=node/8 - Zväz Rusov v Košiciach  
http://www.strana.ru – všeobecný sprievodca Ruskom
https://www.yandex.ru - ruský portál
http://translit.net - konvertovanie slovenskej abecedy na azbuku
teremok.sk/ - aktuality o Rusku a ruskom jazyku
http://slovakia.mid.ru/russkij-azyk-poleznye-ssylki 
http://torflgo.ru - príprava na jazykový test z ruštiny ako cudzieho jazyka NOVÉ
http://coursesinrussia.com - vzdelávací portál "Kurzy v Rusku" NOVÉ