Novinky

20 FEB 2018
FYKOSí Fyziklání - foto

FYKOSí Fyziklání

V piatok 16. 02. 2018 sa dve družstvá našej školy zúčastnili na 12. ročníku medzinárodnej súťaže v riešení fyzikálnych úloh „FYKOSí Fyziklání“, ktorá sa konala v Prahe na MFF UK.Čítajte ďalej

19 FEB 2018
Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov - foto

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov

Dňa 19.2.2018 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo Turnaja mladých fyzikov. Žiaci našej školy vytvorili 3 trojčlenné tímy. Čítajte ďalej

16 FEB 2018
Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku - foto

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 15.2.2018 sa konalo Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Katarína Teodora Gajdošová, žiačka II.D triedy, obsadila v kategórii B1 3. miesto a Dávid Šatala, žiak III.A tiredy, obsadil v kategórii B2 1. miestoČítajte ďalej

14 FEB 2018
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku - foto

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré už niekoľko rokov organizuje naša škola. Marína Hluchá, žiačka I.C, v kategórii 2A obsadila 1. miesto a bude nás reprezentovať v celoštátnom kole súťaže. Čítajte ďalej

14 FEB 2018
Krajské kolo súťaže Ruské slovo - foto

Krajské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo. V kategórii "prednes poézie" obsadil 1. miesto Matúš Trojčák - žiak II.C triedy a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme.

14 FEB 2018
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A  - foto

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A

Dňa 6.2.2018 sa konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Medzi víťazmi druhé miesto obsadil Jakub Pohly - IV. A trieda. K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole FO.Čítajte ďalej

14 FEB 2018
Krajské kolo Geografickej olympiády - foto

Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 9. februára sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy v kategórii Z a A. Naši študenti boli opäť veľmi úspešní. V kategórii Z obsadili prvé štyri postupujúce miesta / T. Chovančák - II. A, N. Svetozarov - IV.A, D. Ráthy - II.A, P. Ridilla - II.A/, v kategórii A zvíťazil Peter Ridilla z II.A. Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom finále.Čítajte ďalej

14 FEB 2018
Olympiáda ľudských práv - foto

Olympiáda ľudských práv

V krajskom kole Olympiády ľudských práv, ktorá sa konala 8.2.2018, obsadila Tímea Zvoláneková 8. miesto a postupuje do celoslovenského kola. BLAHOŽELÁME!Čítajte ďalej  Staršie >