Novinky

17 MAR 2023
Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C - foto

Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C

Dňa 17.3.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C pre žiakov 9. ročníka ZŠ, kvinty osemročných gymnázií a 1.ročníka bilingválnych gymnázií. Čítajte ďalej

17 MAR 2023

Lyžiarsky kurz 2023

16 MAR 2023
Podpora prevencie v našej škole  - foto

Podpora prevencie v našej škole (foto)

Počas písomných maturitných skúšok sme si pre žiakov pripravili bohatý program aj v rámci sociálno-psychologickej prevencie. Prváci a druháci absolvovali prednášku v súvislosti s prevenciou látkových závislostí. Jednak v spoluprácČítajte ďalej

15 MAR 2023
Exkurzia v Markušovciach - foto

Exkurzia v Markušovciach(foto)

V rámci aktivít počas písomných maturitných skúšok našich štvrtákov sa prváci a druháci 15. 3. 2023 zúčastnili exkurzie z predmetu Umenie a kultúra v Markušovciach.Čítajte ďalej

14 MAR 2023
Energetika v doprave a športe - foto

Energetika v doprave a športe(foto)

Dňa 14. marca 2023 sa uskutočnila prednáška s Prof. Ing. Tomášom Brestovičom, PhD., prodekanom Strojníckej fakulty TU v Košiciach na tému Energetika v doprave a športe. Zúčastnili sa jej žiaci II.C, II.D a II.E.Čítajte ďalej

13 MAR 2023
Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A - foto

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A

V dňoch 1. - 4. marca 2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo už celoštátne kolo Chemickej olympiády najvyššej kategórie, kategórie A. Aj na tejto úrovni naši žiaci zožali mimoriadne úspechy. Čítajte ďalej

10 MAR 2023
O projekte Erasmus+ v denníku Korzár - foto

O projekte Erasmus+ v denníku Korzár

10. marca 2023 uverejnil denník Korzár v prílohe Košický Večer článok o projekte Erasmus+ Soľ nad zlato - mýtus alebo pravda? Čítajte ďalej

03 MAR 2023
Erasmus+ Mobilita na Slovensku - foto

Erasmus+ Mobilita na Slovensku(foto)

V dňoch 27. 2. – 3. 3. 2023 nás navštívili žiaci a učitelia z partnerských krajín v rámci Erasmus+ projektu „Salt over gold – myth or truth?“. Čítajte ďalej  Staršie >