Biblická olympiáda

Okresné kolo biblickej olympiády

Dňa 23. marca sme sa ako trojčlenný tím v zložení Terézia Kochjarová (I.A), Ján Kyjovský (I.D) a Michaela Kolcunová (II.C) zúčastnili okresného kola biblickej olympiády v CVČ Domino. Tohto roku sa účastníci súťaže mali bližšie pozrieť na knihu Genezis (12-50) a evanjelium podľa Marka. Spoločnou teologickou témou, ktorá spája obe časti Písma je „naplnenie prisľúbení“ a opisovaná „cesta viery“.

V piatich súťažných kolách sme si v piatok merali sily s ďalšími piatimi školami okresu
Košice I. Trojbodovú stratu získanú v prvých dvoch kolách sa nám už však nepodarilo dohnať, a tak
sme sa nakoniec umiestnili na druhej, žiaľ stále nepostupovej priečke, po Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského.
 
Ako však povedal v ten deň p. farár po úvodnej modlitbe, aj keď dnes vyhrá len jeden tím,
všetci z vás budú pokračovať v ďalšom kole, ktorým je „život.“ Myslím si, že už zahĺbenie sa do
možno aj dosiaľ nepoznaných riadkov sv. Písma je pre každého z nás malým víťazstvom, ktoré
nám často krát prinesie v živote povzbudenie, možno práve vtedy, keď to budeme najmenej čakať.

DIPLOM(kliknite)

Michaela Kolcunová, II.C
 

Školské kolo biblickej olympiády


     27. 1. 2012 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo
16 účastníkov z prvého a druhého ročníka. Na prvých piatich miestach sa umiestnili títo žiaci:
 
      1. miesto Michaela Kolcunová z II.C s počtom bodov 93
      2. miesto Terézia Kochjarová  z I.A s počtom bodov 78,5
      3. miesto Ján Kyjovský z I.D s počtom bodov 75
      4. miesto Norbert Gašparik z I. D s počtom bodov 69
      5. miesto Michal Balogh z II.C s počtom bodov 65,5
 
 
Michaela Kolcunová, Terézia Kochjarová a Ján Kyjovský postupujú do okresného kola biblickej olympiády, v ktorom si zmerajú sily so súťažnými tímami iných stredných škôl.
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!!!