Utužovanie vzťahov

 
V období dvoch týždňov od 15.1.2014 sa uskutoční na našej škole ďalší malý projekt, ktorý organizuje študentka I.E Zuzana Mičáková so svojím realizačným tímom. Počas projektu budeme spoločne maľovať rozprávkové motívy na plachty, ktoré potom darujeme do nemocnice na detské ARO v Košiciach. Výsledkom teda budú upevnené vzťahy v triede :) ale tiež pomoc deťom v nemocnici.