Beseda

Dňa 5.12.2013 sme na našej škole privítali milých hostí - pozvali sme na besedu  MUDr. Natáliu Galóovú, zástupkyňu primárky z oddelenia Detskej onkológie  a hematológie v Košiciach a tiež pani Mirku Hunčíkovú, prezidentku neziskovej organizácie Svetielko pomoci, ktorá poskytuje komplexnú pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám v Košickom a Prešovskom kraji.
Na besede sa zúčastnili aj študenti z Gymnázia na Šrobárovej ulici, s ktorými spolupracujeme.
Pani doktorka nám povedala o najčastejších typoch onkologických ochorení u detí a o liečbe, možných rizikách a o tom, čo je súčasťou liečby.
Pani Hunčíková nás poinformovala o tom, čo je náplňou práce Svetielka pomoci a prečo sú pre košické oddelenie ich služby veľmi dôležité. Svetielko neposkytuje len finančnú pomoc rodinám, ale aj ubytovanie pre rodičov hospitalizovaných detí, prevoz na ošetrenia a už rok poskytujú jedinečnú službu - Detský mobilný hospic.
S oddelením aj so Svetielkom už dlhšie spolupracujeme formou zbierok (zbierka hračiek, veľkonočných vajíčok, financií ...)
a plánujeme v spolupráci pokračovať aj tento rok.